En brand i kommunhuset och samtidigt en klorläcka på en industri i kommunen. Det var scenariet när DART-projektet genomförde en pilotövning med Hammarö kommuns krisgrupp.

DART (Disaster and Recovery Testcentre) syftar till att bygga upp en verksamhet kring katastrofövningar på Compare Testlab på Sätterstrand.

”Både företag och offentliga förvaltningar behöver öva och testa sina katastrofplaner både tekniskt och organisatoriskt – och de behöver få en extern bedömning av sin beredskapsnivå”, förklarar Mikael Lundström (Compare) som är projektledare för DART-projektet.

Förutsättningarna för en sådan verksamhet är de bästa tänkbara på Sätterstrand, enligt Mikael Lundström: ”Compare Testlab har datorhallar, operatörsmiljöer och krisledningsplatser – och genom Compares intressentföretag finns kunskap och erfarenhet av att testa återstart av ICT-system liksom att öva ledarskap och rutiner i en krissituation”.

Först ut att genomföra en DART-övning på Sätterstrand var Hammarö kommuns krisledningsgrupp som kallades till en krisledningscentral på Compare Testlab.

Scenariet var att en brand hade ödelagt kommunhuset och att det samtidigt hade inträffat en klorläcka på en industri i kommunen.

Krisgruppens uppgift var att få igång telefonin, att få igång webbplatsen för att kunna informera kommuninvånarna och att få igång e-posten – allt för att återupprätta kommunikationen såväl internt som externt.

Inför pilotövningen hade flera möten hållits med räddningstjänst och krisberedskapmyndigheter som också hade representanter på plats under övningen.

I arbetet med att ta fram och genomföra pilotövningen medverkade ett antal företag med kompetens inom ICT, informationssäkerhet, telefoni, media, ledarskap och kommunikation.

”Övningen utföll mycket bra”, summerar Mikael Lundström. Nästa steg blir nu att ”paketera” DART som en tjänst som kan erbjudas företag och offentliga förvaltningar. Marknaden är i Sverige ännu relativt obearbetad och bedöms som mycket stor.

Efter DART-övningen summerades krisgruppens agerande utifrån olika aspekter – ledarskap, kommunikation, teknik, informationssäkerhet, media etc.