TeliaSonera, Effect Management och Standard Solutions Group deltar i use.it – ett nytt projekt för att utveckla  nätbaserade kurser inom området tjänsteinnovationer. Projektet som drivs av Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har beviljats tre miljoner kronor från KK-stiftelsen.

Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har idag ett nära samarbete kring utbildning på grund- och avancerad nivå.

”Undervisningen har till största del varit inriktad på heltidsstudier på plats vid universitetet. Detta vill vi ändra på”, säger projektledaren Jörg Pareigis vid Handelshögskolan.

Målet med projektet ”use.it – nätbaserad utbildning inom serviceområdet” är att under en tvåårsperiod utveckla fyra nätbaserade kurser, som ska bidra till kompetensutveckling hos företag. De fyra kurserna är: Service Logic, Understanding Customer Experiences, Service innovation samt Service Business – strategy and operations. Projektets syfte är även att bidra till en snabbare spridning och användning av forskningsresultat i näringslivet.

”Vi kommer att satsa på att utveckla verktyg och kompetens kring nätbaserat lärande och öppna lärresurser, så kallade ”open educational resources”. Det handlar bland annat om olika lärplattformar, filminspelningar, on-line möten, simuleringsverktyg och interaktiva webb-seminarier. Förutom att utveckla och pröva olika IT-baserade verktyg, vill vi även höja den pedagogiska kvaliteten. Vi kommer använda både kompetens inom universitetet och ta in erfarenheter från internationella nätverk, berättar Jörg Pareigis.

De metoder och verktyg som utvecklas inom projektet för nätbaserad utbildning, kommer även att kunna användas i andra kurser inom Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Tjänsteinnovationer är ett centralt område för forskningen vid Centrum för tjänsteforskning (CTF), inte minst genom den långsiktiga KK-profilen Service Innovation for Sustainable Business. CTF:s forskning utgör grunden i utveckling av kurserna inom projektet ”use.it – nätbaserad utbildning inom serviceområdet”. Projektet är en del av KK-stiftelsens satsning ”IT i högre utbildning.”

Effect Management
Tynäsgatan 14 (Inre Hamn)
65224, Karlstad

+46 (0) 54 10 00 11

info@effect.se

http://effect.se/