Nu kan små företag ansöka om digitaliseringsstöd via Tillväxtverket. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer.  Checkarna är på 50 000–250 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för digitaliseringsprojektet.

Det är idag ett problem att små företag inte har samma förutsättningar att digitalisera sin verksamhet som större företag. Nu kan små företag söka stöd för digitalisering som ska användas till att ta in extern kompetens för att utveckla företag.

– Svenskt näringsliv står generellt sett väl rustat när det kommer till den digitala omställningen men vi ser att de största utmaningarna finns hos de mindre företagen. Nu får de en unik möjlighet att få stöd i sitt arbete med att bli mer digitaliserade vilket är mycket glädjande för svensk konkurrenskraft och jobbskapande, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

För att stärka och synliggöra Compares stöd kring digitalisering ytterligare kommer vi att återkomma kring hur du som driver företag kan använda digitaliseringscheckarna och även hur du som företagare kan hitta rätt kompetens genom våra 100 ICT-företag i Värmland.

Läs mer om checkar för digitalisering här