Att den fysiska platsen som ett företag verkar på spelar mindre roll tack vare digitaliseringens utveckling för att växa globalt har det lilla produktföretaget Integration Software i Karlstad fått erfara. Idag arbetar här fyra personer med att leverera spetsprodukter inom systemintegrationsområdet. Och tack vare deras synlighet i digitala medier som Google har de fått kunder både i Nya Zeeland och England. Kunder de kontinuerligt arbetar med men aldrig träffat.

– Vår målsättning är att leverera de absolut bästa produkterna till marknaden inom systemintegrationsområdet. Och det är klart vi blev överraskade när vi plötsligt fick en förfrågan från andra sidan jordklotet, säger Lasse Lund, Account Manager, på Integration Software. Företaget i Nya Zeeland googlade efter integrationssystem de ville ha hjälp med och hittade oss.

System som underlättar det dagliga arbetet
Integration Software i Karlstad har funnits sedan 2012 och är ett produkt- och utvecklingsbolag som fokuserar på att ta fram och erbjuda spetsprodukter för support och förvaltning för systemintegrationsområdet.

Systemintegration innebär att systemen automatiskt skickar information till varandra utan att en person behöver sitta och mata in informationen manuellt, vilket är dyrt, tidsödande och felbenäget.

– Det kan handla om lönesystem, affärssystem, produktionssystem och kundsystem. När inte de här systemen fungerar att prata med varandra drabbar det företag på olika sätt. Fungerar systemen bra så underlättar det enormt mycket för de som arbetar i företaget, säger Lasse.

I och med digitaliseringen blir systemintegration allt viktigare och viktigare.

– IT en viktig strategisk resurs idag. Ligger IT-systemet nere fungerar ingenting, vi är oerhört sårbara, det finns knappt något företag som kan göra någonting manuellt. Det innebär att det blir allt viktigare att hålla reda på att informationen går från A till B vid rätt tidpunkt. Företagen behöver veta när det inte fungerar och då gäller det att ha en samlad bild och en överblick av vilka system som finns och hur de mår.

Öka synligheten digitalt
Idag har de kunder som Landstinget i Värmland, Länsförsäkringar, Swedavia och Transportstyrelsen, men även kunder i Nya Zeeland och England som hittat dem via nätet.

– Platsen spelar allt mindre roll idag. Har jag behov av en lösning som hanterar systemintegrationer då Googlar man och där måste vi komma högst. Därför är det en viktig del i vår strategi att öka vår synlighet digitalt och utveckla våra egna system och plattformar. Och det gör vi bland annat genom att utveckla en ny hemsida, det är vårt viktigaste skyltfönster utåt.

I dag har företaget fyra anställda, men både ledning och styrelse är helt klara över att det kan bli många jobb framöver och då ligger utmaningen i att hitta rätt personer som passar in i tillväxtmiljön.

Nodinite
Ringgatan 67
65349, Karlstad

+46 705784866

info@nodinite.com

https://www.nodinite.com/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss