Norska branschorganisationen för IT-företagen (IKT Norge) och de svenska IT-företagen Bitsec, Coromatic och Combitech deltar som föreläsare på den svensk-norska erfarenhetskonferensen ”Internet och Säkerhet” som hålls 24-25 oktober i Karlstad. På konferensen föreläser även representanter för försvarsmakterna, myndigheter och forskare som arbetar med IT-säkerhet.

Per Morten Hoff, generalsekreterare i IKT Norge, talar om ”Lever vi i troen på at alt vil gå godt i Norge?”

IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon og representerer den raskt voksende kunnskapsnæringen som vil være sentral i å sikre fremtidig velferd for Norge. Den overordnede strategi er å skape gode forretnings- og utviklingsmuligheter for medlemmene, fremme deres interesser og tilby effektive, verdiøkende tjenester.

Stefan Larsson – VD på Bitsec som är ett svenskt konsultföretag med inriktning på teknik och analys inom informations- och IT-säkerhet – talar om ”Hur skyddar vi oss mot industrispionage?”

”Inom framför allt näringslivet har vi att förlita oss på organisationens egen förmåga att skydda vår information. På grund av vår höga förmåga att utveckla konkurrenskraftig teknik är de nordiska länderna högintressanta mål för industrispionage, och de som stjäl information för sin egen industri är kvalificerade statsledda aktörer. IT är idag den mest effektiva vägen för angripare att skaffa sig marknadsmässiga fördelar genom att stjäla information, och vi behöver agera kraftfullt för att skydda vår industri”.

 

Roberto Söderhäll (Coromatic) och Petter Markhede (Combitech) är båda specialister på Business Continuity Management på Coromatic) talar om övningar som nyckeln till en framgångsrik krishantering.

”För att klara av en kris när den väl inträffar så kan man inte nog poängtera vikten av att öva. Det har bland annat framkommit i samband med de senaste allvarliga incidenterna som påverkat samhället. Enda sättet att minska konsekvenserna av en allvarlig incident är att öva och att öva tillsammans med berörda parter. Coromatic och Combitech har byggt upp ett övningskoncept där alla aktörerer, stor som liten inom myndighet eller näringsliv, kan öva det viktiga tidiga skedet i en kris. Det är hur du klarar av att hantera detta skede som avgör hur bra du kommer ur krisen. Här övar IT-avdelningen tillsammans med verksamhetsledningen eskalering, mobilisering och kriskommunikation”.

Oktober är EU:s IT-säkerhetsmånad (European Cyber Security Month) enligt ett initiativ för att öka medvetandet bland medborgarna om IT-säkerhet och cyberhoten i vardagen. En rad aktiviteter genomförs i Europa under säkerhetsmånaden – bland annat denna svensk-norska erfarenhetskonferens i Karlstad med ledande aktörer inom området.

  • Tid: Lunch till lunch 24-25 oktober 2013
  • Plats: Karlstad CCC (Congress Culture Centre)
  • Kostnad: Hela konferensen inklusive luncher är kostnadsfri genom stöd från Svensk-norska Interreg-projektet IT och Säkerhet i Inre Skandinavien (ISIS) och Projektnätverk för digitala agendan i Östersjöregionen (DA BSR) – men om du inte kommer utan avanmälan debiteras en avgift på 500 SEK.
  • Middag och hotell: Enda kostnader som tillkommer är för eventuell middag och hotellrum. Kan bokas vid anmälan.
  • För mer information om och anmälan senast 18 oktober till konferensen >>

Bitsec
Våxnäsgatan 10
65340, Karlstad

+46 (0)84 11 90 10

info@bitsec.se

http://www.bitsec.se/