SNITS, Samverkan näringsliv och IT-studenter, består av tolv företag inom IT-branschen i Värmland. Sedan tidigare finns ett etablerat samarbete med Karlstads universitet, där studenter får möjlighet att samverka med SNITS-företagen under sin utbildning.

I SNITS 2.0 bjuds samtliga av Compares medlemsföretag in i en utvidgad pilotsatsning, där företag och studenter gemensamt deltar i arbetet med att bygga prototyper för DigitalWell Arena.

– SNITS har varit väldigt uppskattat hos både medverkande företag och studenter. Genom den här satsningen ger vi möjlighet för fler företag att involveras i samarbetet med Karlstads universitet, säger Mikael Holmgren, ansvarig för kompetensfrågor på Compare.

Inom DigitalWell Arena bedrivs projekt där offentlig sektor, akademi och näringslivet tillsammans skapar framtidens, digitala hälsotjänster. Som ett led i att utveckla tjänsterna finns ett behov av att bygga prototyper baserade på de idéer som DigitalWell Arena arbetar med.

IT-studenter erbjuds nu möjligheten att utveckla dessa prototyper med stöd och handledning från företagen i regionen.

Initialt finns tre projekt att samverka kring, som du kan läsa mer om nedan. En inledande workshop kommer att hållas 8 april, där DWAs processledare och entreprenörerna bakom idéerna berättar mer. Därefter skapas intressestyrda grupper för prototypskapande där studenter mixas med företag.

Idéerna DigitalWell Arena vill ha hjälp att utveckla:

Digitalt friskvårdsverktyg för välbefinnande, harmoni och balans i livet.

  • Baserat på boken I am pure love ska ett digitalt verktyg skapas. Boken är uppbyggd med 52 affirmationstexter, som veckovis ska hjälpa användaren att träna sina ”känslomuskler”, stärka och utveckla sin mentala och emotionella kompetens. Syftet är att kunna ge sig själv rätt näring, i form av goda ord och goda tankar som leder till goda känslor, bygger självkänsla och utvecklar kärleken till sig själv.

Digitalt verktyg för fysisk aktivitet riktad mot psykisk ohälsa

  • Forskning visar att fysisk aktivitet har goda effekter på hjärnan. 20 till 30 minuters aktivitet om dagen räcker för att ge effekt och kan till och med bromsa hjärnans ålder, eller till och med föryngra den. Psykisk ohälsa utlöst av stress är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Det digitala verktyget ska ha funktioner för självtest, ett informationsflöde av vikten med fysisk aktivitet och ett antal övningar. En terapeut följer användaren och hejar på, ger feedback och anpassar övningar. Entreprenören bakom idén har tidigare goda erfarenheter av ett liknande digitalt verktyg riktat mot rehabilitering av artros.

Idégenerering för tjänster relaterade till Corona

  • Idéer som är aktuella för utveckling rör bland annat lösningar som ger stöd för ökat arbete från hemmet, både socialt och arbetsstruktur, och stöd för att genomföra workshops med deltagare som inte sitter tillsammans fysiskt.

Anmälan senast 7 april

När: Inledande digital workshop med information om DigitalWell Arena och genomgång av aktuella idéer 8 april kl. 15.30 till 17.00. Efter dragningen skapas arbetsgrupper där företag och studenter sätts samman.

Var: Workshopen hålls digitalt. Inbjudan skickas via mail.

För vilka: Öppet för samtliga medlemsföretag i Compare och IT-studenter från Karlstads universitet.

Anmälan och mer information:
Mikael Holmgren, kompetensansvarig Compare
mikael.holmgren@compare.se

Mikael Holmgren

Kompetens- och medlemsfrågor

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se