Var med och starta en lokalavdelning till SAST (Swedish Association for Software Testing) i Värmland, manar Henrik Emilsson på Know IT Karlstad och bjuder in till ett första möte den 29 januari på Compare Testlab.

SAST är en ideell förening för alla som är intresserade av programvarutestning. Föreningen bildades 1995 i Stockholm för att skapa ett forum där medlemmarna kan utbyta erfarenheter inom test. Sedan dess har antalet medlemmar ökat och två lokalavdelningar startats – en i Öresundsregionen och en i Göteborg.

SAST ser gärna att testnätverk byggs över hela Sverige. Och det är något som Henrik Emilsson – testare på Know IT Karlstad – tagit fasta på.

”Med ett par hundra som arbetar med test på Compare-företagen borde vi ha en egen lokalavdelning här i Värmland”, säger Henrik som var med och startade lokalavdelningen i Göteborg. ”Genom att ordna egna frukostmöten och seminarier behöver vi inte åka till Stockholm – och det ger betydligt fler testare möjligheten att vara med i nätverket”.

”Att starta en lokalavdelning till SAST i Värmland ligger helt i linje med vår satsning på ett regionalt kompetenscenter inom test – därför stöttar vi initiativet fullt ut och hoppas på bred uppslutning från Compare-företagen”, säger Sven Wedemalm på Compare Testlab. ”Genom SAST Värmland kan vi tillsammans stärka testkompetensen samtidigt som det blir lättare att synliggöra de samlade testresurser som finns i regionen”.

Föreningens syfte är att skapa ett forum där föreningens medlemmar kan utbyta erfarenheter, att erbjuda möjlighet att skapa nätverk, att främja utveckling inom programvarutestning och att främja föreningens medlemmars kompetensutveckling.

”I SAST Värmland vill vi leva upp till det genom att arrangera lokala frukostseminarier med intressanta föredrag för de som arbetar med test samtidigt som medlemmarna har möjlighet att ta del av de större testkonferenser som arrangeras av SAST i Stockholm”, förklarar Henrik Emilsson.

Ett första möte för att starta lokalavdelningen SAST Värmland kommer att hållas fredag 29 januari kl 08:00-10:00 på Compare Testlab på Sätterstrand (Hammarö).

”Då kommer vi att presentera SAST och tillsammans lägga upp planerna för den nya lokalavdelningen”, berättar Henrik Emilsson som redan nu tar emot intresseanmälningar via mail henrik.emilsson@knowit.se.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss