Under galakvällen på 100 grader Karlstad den 16 mars delade vi ut ett pris i kategorin ”Årets digitala välfärdsinnovation” och vinnaren blev Svenska Institutet FMS. Företaget har utvecklat en digital plattform som stimulerar eleven att ta ansvar för sin egen utveckling fysiskt, mentalt och socialt.

Svenska institutet FMS har arbetat med hälsofrämjande skolutveckling sedan slutet av 90-talet. Grundaren och verksamhetschefen Acki Wästlund är idrottsläraren och beteendevetaren som lyssnade på eleverna och deras behov för att sedan utveckla FMS modellen, som nu vunnit priset för ”årets digitala välfärdsinnovation”.

Vad betyder priset för er, Acki?

– Jag tror att det kommer att innebära jättemycket för oss. Min tanke var att få igång denna verksamhet i Värmland och jag tror att den kommer att få större spridningskraft med priset. Det blir en större helhetssatsning i Värmland helt enkelt. Det måste ju synas att det händer!

De kommande månaderna planerar FMS att starta ett projekt där de informerar skolor och introducerar modellen på värmländska skolor. Med mer forskning ser de fram emot att analysera resultaten av användningen på djupet. De planerar även att utveckla FMS modellen för en yngre målgrupp så småningom, med anpassade aktiviteter för barn från 5 år och uppåt.

Wästlund ser många fördelar med att digitalisera välfärdstjänster men påpekar även att det är en nödvändighet idag.

– Eleverna kan inte arbeta på ett annat sätt, och vi kan inte backa nu. Vi måste vara med på tåget.

Acki ser samverkan som en positiv effekt av digitaliseringen, vilket de tydligt visat med FMS modellen.­­­