FielDo är en ny lättanvänd journaltjänst som ska effektivisera arbetet för företag med personal ”ute på fältet” som t.ex. hantverkare. Nu finns tjänsten som utvecklats av Compare-företaget Redpoodle Systems tillgänglig via Telias marknadsplats för företagstjänster.

Allt fler företag väljer molntjänster. Det förenklar livet för företagare som slipper investera i och underhålla dyra IT-system. Fieldo är en molnbaserad journaltjänst som riktar sig till små och medelstora företag med personal ”ute på fältet”, exempelvis målare, snickare, byggarbetare och lokalvårdare. Via en app i mobilen kan hantverkare få information om vad som ska göras, vilka tider som är överenskomna och vilket material som behövs, innan de åker ut till en kund.

”Tanken med FielDo är att tjänsteföretag, till exempel hantverkare, och dess kunder kopplas samman via en molntjänst där samtliga parter kan följa alla delmoment i ett visst projekt och på så vis effektivisera arbetet”, säger Marwan Semaan, vd på Redpoodle Systems AB som utvecklat tjänsten FielDo.

Exempel på funktioner i FielDo:

Mobilapp för iPhone eller Android-baserade smartphones som medarbetare och arbetsledare i fält kan använda för att…

  • logga tid, kostnader för material och andra inköp, resor i appen 
  • ta emot och skapa arbetsorder
  • få godkänt för kostnader av kunden direkt i appen
  • ta del av och uppdatera status om de olika delmomenten i ett visst projekt – då även oförutsedda händelser och avvikelser (ÄTA)
  • kommunicera via integrerad meddelandetjänst med övrig personal och med kunden

Webbportal för att administrera tjänsten som gör det möjligt för personal på kontoret att…

  • planera och följa arbetet i fält
  • allokera resurser genom att skapa arbetsorder för personal i fält
  • kommunicera med medarbetare och kunder via integrerade meddelandetjänsten
  • generera faktura- och löneunderlag baserat på den information som loggas av personal i fält (tid, kostnader för material och andra inköp, resor)

”FielDo kommer att förändra det sätt serviceföretag arbetar. Genom att effektivisera arbetet i fält och ge kunderna en mer transparent bild av vad som görs när, av vem och vad det kostar bidrar till att minska administrationstid, öka debiterbar arbetstid och förbättra kassaflödet”, berättar Marwan Semaan.

Tjänsten kostar från 199 kr per månad hos Telia.

Telias marknadsplats för företagstjänster

Fieldo och andra företagstjänster från Telia administreras via ett konto där kunderna kan välja att lägga till eller ta bort tjänster samt administrera hur många användare en tjänst ska ha. Kunderna får även en bild av hur mycket de betalar för olika företagstjänster. Telia erbjuder dessutom en samlad support på tjänsterna som faktureras på en faktura eller via kredtikort. Utöver FielDo så erbjuder Telias marknadsplats en uppsjö olika molnbaserade lösningar för t.ex. ekonomi, lagring, onlinemöten, hemsidor, mejl, säkerhet och office-paket. Telias marknadsplats för företagstjänster >>

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss