Jennie Sonesson, IT-chef och Supply Chain manager, Anders Olsson, ansvarig för kvalité, miljö och säkerhet, ArcelorMittal.

ArcelorMittal erbjuder tunnplåtsprodukter, paneler och balk för byggbranschen. I en bransch där säkerhet, kvalitet och precision betyder allt, har 2c8 Modeling Tool visualiserat processerna och minskat avvikelser i produktionen.

Tungjobbat och oöverskådligt

ArcelorMittal Construction Sverige AB ingår i ArcelorMittal-gruppen som är en av Europas ledande producenter av byggplåt. På Karlstadkontoret sitter Jennie Sonesson, IT-chef och Supply Chain manager, som fick upp ögonen för företaget 2conciliate och deras produkt 2c8 för tre år sedan. Det dåvarande ledningssystemet bestod av word- och excel-dokument i pärmar.

– Det var oöverskådligt, tungjobbat och inaktuellt. När jag presenterade 2c8 Modeling Tool för ledningen blev det hurrarop direkt, säger Jennie.

Färre dokument och mer tid

Tillsammans med kollegan Anders Olsson, ansvarig för kvalité, miljö och säkerhet, började de kartlägga medarbetarnas processer. Genom intervjuer fick de fram styrkor, svagheter, möjligheter och risker och började rita upp hur processerna såg ut.

– Vi visualiserade både huvud- och stödprocesser. Idag har vi betydligt färre dokument och revisorerna är jättenöjda och har använt oss som föredöme, berättar Jennie.

– Genom att digitalisera har vi sparat mycket tid. Nu kan man gå in på ett ställe och ändra något som ger genomslag på en gång. Förut tog det nästan en heltid att bara uppdatera alla dokument, fortsätter Anders.


”Digitalisering är ett måste och ett sätt för oss att bringa ordning, effektivitet och tillgänglighet i verksamheten” 


Stöd i riskhantering

Nya ISO-standarder medför utökade krav som är viktiga att leva upp till. Förutom behovet av att synliggöra och visualisera processerna fanns därför ett behov av att koppla risk- och åtgärdshantering till processerna. Detta möjliggjordes genom integration med Stratsys plug-in.

– Verktyget används av både produktchefer och förmän och de har stor nytta av det på möten för att få en tydlig översikt, identifiera risker, se status och hantera förbättringsförslag. Informationen hamnar inte bara i en excel-fil och glöms bort utan följs upp kontinuerligt, säger Jennie.

Just nu sker ett arbete med att öka engagemanget kring ledningssystemet genom 2c8 Lite och Stratsys. Med 2c8 Lite så kan flera vara delaktiga i förvaltningen och med Stratsys ges operativt stöd kring planering och uppföljning kring revisioner och riskhantering.

– Mitt tips till andra som ska inleda ett sådant här arbete är att den som leder och driver projektet måste ha god förståelse för helheten för processerna, då blir det lättare att hålla ihop och ha god kontroll. Det är också bra om man på tidigt stadium bestämmer sig för terminologin och vilka symboler man använder så man är konsekvent, det är bra för igenkänningsfaktorn, säger Jennie.

Från 103 avvikelser till 15

Anders och Jennie ser flera fördelar med verktyget.

– Verktyget är visuellt och överskådligt. Vi har fått ökad tillgänglighet då vem som helst kan komma åt blanketter och checklistor och vi har fått ett mycket tydligare processansvar, tillägger Anders Olsson och berättar att de nu jobbar mer löpande med processarbetet och på så sätt har fått färre avvikelser.

– Första året med 2c8 hade vi endast 15 jämfört med 103 året innan, vi är jättenöjda, säger Anders Olsson.

JanE Larsson, VD, 2conciliate

”Digitalisering är ett måste”

JanE Larsson, VD, 2conciliate, ser att behovet av visualisering ökar inom alla branscher för att skapa effektiva processer där krav ställda från lagar, föreskrifter och standarder efterlevs.

– Genom visualiseringen skapas en bättre förståelse för helheten och för den enskilda individens arbete. Visualiseringen skapar engagemang bland medarbetare och man kan lättare identifiera problem, risker och prioritera förbättringsinsatser, säger JanE.

– För oss är digitalisering är ett måste, det är ett sätt att bringa ordning, effektivitet och tillgänglighet, säger Jennie.


Resultat av digitalisering

  • Visualiserade processer
  • Bättre översikt
  • Mindre avvikelser på intern och extern revision
  • Tydligare processansvar
  • Mer tid över till annat

Om 2conciliate
2conciliate grundades 2006 i Karlstad och har idag 10 anställda. Företaget utvecklar och äger modelleringsverktyget 2c8 Modeling Tool och tillhandahåller metoder och verktyg för att visualisera, prioritera, initiera, genomföra och styra processer och projekt mot uppsatta mål och överenskommelser.

Om ArcelorMittal
ArcelorMittal Construction Sverige AB erbjuder tunnplåtsprodukter, paneler och balk för byggbranschen. Har produktionsanläggningar i Karlstad och Sveg.

Text och foto: Hanna Grevillius

2c8
Gustaf Anders Gata 7B
65340, Karlstad

+46 54 212728

info@2c8.com

https://www.2c8.com/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss