Helt enkelt inte sant

När systemen börjar klara av att utföra allt fler moment med automatik, kan det förstås också vara lockande för företagsledare att ta till sig reklam och argument för realtidsuppdaterad redovisning.

”…man vill få kunden in i förhoppningen om att det när som helst skall gå att utläsa hur det går för verksamheten ekonomiskt…”

Fler och fler leverantörer vill faktiskt få oss företagare in i tron och förhoppningen om att det när som helst skall gå att utläsa hur det går för verksamheten ekonomiskt. Något som helt enkelt inte är sant – såvida företaget inte har en ekonomimodell i dess allra, allra enklaste form.

Vad innebär realtidsuppdaterad redovisning?

Att redovisningen är realtidsuppdaterad innebär, precis som det låter, att allt som görs i systemet uppdateras direkt. Samt att vissa moment också i vissa system kan aktiveras med automatik.

Om en faktura skannas in så dyker den omgående upp i attestflödet. Så snart den är attesterad kan den också bli bokförd (lite olika principer i olika system) och synas som en kostnad om någon tar fram en resultatrapport. Uppdateringar sker i realtid även om en betalning görs. Eller en bokföringsorder läggs in.

På så sätt stämmer det att allt som görs i de här systemen uppdateras i realtid.

Missvisande med realtidsuppdatering!

Men ett ekonomisystem som uppdateras i realtid uppdaterar endast det som faktiskt görs, eller aktivt beordrats, i realtid. En ekonom som kan redovisning vet att det normalt är många saker som behöver kompletteras för att få fram rättvisande bild av hur det går för verksamheten. Man brukar kalla det att ’upprätta månadsbokslut’.

”…kommer redovisningen istället att visa FEL bild av hur det går…”

Om en faktura t.ex. skall periodiseras, eller om en faktura som gäller en viss period inte har kommit in i den perioden, löneberedning inte har gjorts eller anläggningstillgångar ännu inte bokats avskrivningar på, semesterlöneskulden inte är avstämd etc, så kommer redovisningen istället att visa FEL bild av hur det går för verksamheten. Fel bild!

För de flesta verksamheter är det istället så att oavsett om man går in den 8:e i en månad eller den 21:a eller den 27:e och tar fram en resultatrapport, så kan man vara tämligen säker(!) på att man inte får en rättvisande bild och beslutsunderlag av verksamhetens ekonomiska status per samma tidpunkt.

Vem är realtidsredovisning bra för då?

Realtidsuppdaterad redovisning är en fantastisk uppfinning om man parallellt också har ekonomiskt kunniga personer som dels förstår vad det aktuella systemet uppdaterar i realtid, dels kan ekonomi och redovisning och dels är de som tar fram underlag för beslut och avläsning av ekonomisk status.

Har man hjälp av sådana ekonomiskt kunniga personer är utvecklingen mot allt mer uppdateringar i realtid jättebra. I annat fall är det istället något som ökar risken för att verksamheten och dess ansvariga skall fatta fel beslut och på sikt drabbas av höga kostnader för att åter komma till rätta med redovisningen.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

AB Nya Ekonomikompetens
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se