Med funktionen Advanced Billing i NetSuite kan du smidigt fakturera enligt en abonnemangsmodell. Och schemalägga faktureringen över en längre tid. Den här funktionaliteten är som klippt och skuren för dig som erbjuder dina kunder olika typer av prenumerationer, abonnemang, medlemskap, avtal, kontrakt eller liknande upplägg. Genom att sätta upp faktureringsscheman håller du koll på hur mycket du ska fakturera kunden och när, för hur lång tid framöver och så vidare.

Hur funkar det?

Du kan jobba med faktureringsschemat redan i säljdialogen. Genom att lägga in ett schema på en säljorder och ange när faktureringen ska starta håller NetSuite ordning på när det är dags att skapa en faktura och hur ofta. Fakturaförslag blir genererade och ligger redo för dig att granska och skicka iväg. Du kan ange ett specifikt startdatum, eller lämna det fältet blankt – i så fall startar faktureringen när ordern är slutlevererad eller dellevererad.

Du kan från säljordern lätt se vilket schema som är upplagt på just den ordern, genom en länk på ordern. Lika smidigt som vanligt i NetSuite.

NetSuite är oslagbart när det gäller flexibilitet och möjligheter att anpassa. Så även inom det här området. Säg att du har en kund för vilken du vill skapa fakturorna ett tag innan de egentligen ska gå iväg enligt faktureringsschemat. Inga problem, du kan enkelt skicka endast nästkommande faktura eller samtliga kvarvarande. Så även om du har satt ett faktureringsschema på kunden eller den bakomliggande säljordern är det inga problem att gå in och styra om så att det faktureras som du vill. Är det så att du alltid vill fakturera i förskott så kan du sätta det som en preferens i NetSuite.

Vad innebär faktureringsscheman i NetSuite?

För att sammanfatta så handlar det om att definiera hur ett avtal, abonnemang eller medlemskap ska faktureras över tid. När du vill fakturera abonnemang och avtal i NetSuite kan det röra sig om olika intervall och avtalstider. Exempelvis 1 års medlemskap som faktureras månadsvis, ett 3 års serviceavtal där kunden får kvartalsfakturor och så vidare. Det kan också handla om projekt där du vill fakturera dina kunder löpande allteftersom projektet rullar på.

Du kan lägga upp dina faktureringsscheman på olika sätt. För att ta ett exempel; 50% av försäljningsorderns värde faktureras direkt och resterande delas upp på flera tillfällen, t ex 10% de följande fem månaderna. Fakturering kan ske per vecka, månad eller kvartal. Möjligheterna är många; du kan även sätta ett initialt belopp om det passar dig bättre.

Vidare kan du sätta olika faktureringsscheman på olika rader på ordern. Och för att ytterligare förenkla i det dagliga arbetet så kan du sätta ett faktureringsschema på artikeln i ditt artikelregister. På så sätt får du med dig samma upplägg varje gång du skapar en försäljningsorder med den artikeln.

Skulle det vara så att du vill återanvända något faktureringsschema så kan du lätt skapa det utifrån en befintlig offert eller försäljningsorder.

Fler fördelar med att fakturera abonnemang och avtal i NetSuite? Javisst:

Genom att använda faktureringsscheman visar dina prognoser rätt intäkter framöver, fördelning av intäkter sker enligt de scheman som är uppsatta. Du behöver inte göra några manuella periodiseringar, utan kan vara säker på att intäkterna blir fördelade enligt de olika faktureringsscheman som är uppsatta på dina försäljningsorder. Beräkningarna inkluderar eventuellt initialt belopp och anpassar sig efter start- och slutdatum. Så även ekonomiavdelningen drar nytta av funktionaliteten för att fakturera abonnemang och avtal i NetSuite!

Victoria Oscarsson

Affärssystem & Marknad

+46 70 449 19 13
victoria.oscarsson@two.se

Two
Kungsgatan 12
65224, Karlstad

+46 10 140 62 00

info@two.se

https://two.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss