Experience Designer – tvärvetenskaplig kompetens inom spelutveckling, upplevelsebaserad design, speldesign, UX, VR/AR, gamification, affärsutveckling och ledarskap.

Välkommen till en spännande yrkesroll där du är med och påverkar framtiden.

Sök senast 5 maj!

Läs mer och ansök på www.cmeducations.se

IT-, REKLAM- och SPEL-BRANSCHEN BEHÖVER DIG

Efterfrågan på yrkesrollen Experience Designers (UX) ökar starkt i hela samhället. Användarupplevelser, spelutveckling, hållbara affärsmodeller och digital innovation står i centrum för utvecklingen. Idag har vi enorma möjligheter att skapa upplevelser med ny teknik, inte minst genom VR/AR och AI. Företagen jobbar med ständig förbättring av kundupplevelser. Utöver det blir digitala upplevelser och konversationsbaserad UX allt viktigare.

Vi har ständigt en nära dialog med arbetslivet. Ett tjugofemtal företag (spel-, reklam- och itföretag och branschorganisationer i Värmland) svarade på vår enkät angående kompetensbehov. Det totala anställningsbehovet hos företagen ligger på uppemot 100 anställda under de kommande 3-5 åren. Samtliga företag är positiva till att ta emot praktikanter och rekrytera direkt från utbildningen. Nedan är citat från tillfrågade företag:

”Vårt företag och vår branch behöver tillgång till fler Exprience Designers, UX-specialister och tjänsteutvecklare. I dagens tekniska innovationer och i de tjänster som tas fram (både gällande tung industriell teknik och konsumentteknik), så ökar kraven på användarvänlighet och upplevelse. Många av våra produkter säljs numera baserat på upplevelsen och inte längre på grund av vilken motor, hur mycket ramminne eller hur högupplöst skärm något har”. Johan Lundin, Altran

”Reklambranschen förändras och Experience Designer tillför kompetens och kraft som krävs för att hänga med i den utveckling som digitaliseringen och den ökade personifieringen innebär för att skapa kommunikation som når kunden”. John Svensson, Ord & Bild

”Kompetensen att förstå spelaren och att skapa en relation till hen så att de kommer tillbaka och köper mer blir bara viktigare och viktigare. Experience Designer är en viktig kompetens för att skapa spel som användarna gillar. En modern utbildning i samklang med dataspelbranschens behov av innovation och utveckling. Våra studios har behov av kompetensen likväl som branschen regionalt och nationellt”. Lars Wingefors, Embracer Group (f.d THQ)

”Experience Designers behövs för att hjälpa företag och organisationer att motivera och stimulera beteendeförändringar med hjälp av spelmekanik och spelpsykologi för att förbättra resultat och måluppfyllnad. Det skapar glädje och en engagemang hos anställda och/eller kunder”. Anders Tuvesson, Motification

RGENOMFÖRS I SAMVERKAN MED REGIONALA FÖRETAG, BRANSCHORGANISATIONER OCH SPELKLUSTER

Experience Designer genomförs i direkt samverkan med Karlstad Innovation Park och The Great Journey samt it-nätverket Compare, var på kompetensöverföring sker gällande spelifiering, spelmekaniker, VR, AR och andra viktiga utvecklingsområden gällande upplevelsebaserad design. Våra skarpa spelprojekt utgör en unik bas för observationer, informationsinhämtning, analyser och lärande inom området för företagen i det regionala nätverket.

>> Läs mer om Karlstad Innovation Park på www.karltstadinnovationpark.se, The Great Journey på www.thegreatjourney.se

PLUGGA PÅ THE GREAT JOURNEY & KARLSTAD INNOVATION PARK

Plugga hos oss på Karlstad Innovation Park / The Great Journey. Här har du nära till allt. Vår skola ligger på campusområdet i Karlstad med både restaurang och träningsmöjligheter m.m. samt ett hus fullt av innovatörer, entreprenörer och utvecklare samt spelutbildningen Indie Game Developer!

25 % LIA (LÄRANDE I ARBETE, PRAKTIK – 20 veckor)

Som en del av utbildningen gör du LIA (Lärande i arbete, praktik, internship) hos ledande branschföretag. LIAn fördjupar och breddar ditt lärande och du får arbetserfarenheter som krävs för att utveckla dagens och morgondagens kundupplevelser och affärsnytta. Du bygger ditt nätverk och skapar relationer med framtida arbetsgivare redan under studietiden.

Vi samarbetar med en rad företag och branschorganisationer gällande LIA, projekt, branschevents, föreläsningar och rekrytering nationellt via våra nätverk samt lokala och regionala nätverk i Karlstad och Värmland; Advant, Agera Games, Altran, Bacill, Bulldozer, CGI, Combined Excellence, AB Devarion, Embracer Group, Experiolab, Ord & bild, Mirage Games Studios, Motification, NWT, Redstone, Sticky Beat, TekNoir, The Nuttery, WEC360, Rise, Inuse/AF, Coffee Stain Studios, Nodinite, QBIM m.fl

VI GER DIG RÄTT KOMPETENSPROFIL

Vi samarbetar med en rad företag och organisationer som alla uttrycker ett växande behov av Interaktionsdesigners. Vi har samlat några av branschens mest kunniga utvecklare och föreläsare under ett och samma tak. Du får möjlighet att utbilda dig till framtidens vassaste och bredaste Interaktionsdesigner. Du sätter själv ribban för hur långt du vill nå under dina två år hos oss.

Exempel på kurser är;

 • UX och Game Thinking
 • Affärsutveckling
 • Analytics, SQL och statistik
 • Agil projektmetodik
 • Service Design
 • ARG – Alternate reality game
 • Rapid Prototyping
 • Service design
 • Speldesign
 • Gamification och spelpsykologi
 • User research och User Testing

UTBILDNINGSPLAN OCH YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

Efter avslutade och godkända studier erhåller du yrkeshögskoleexamen om totalt 400 yh-poäng, vilket motsvarar drygt två års heltidsstudier. Din utbildningsplan godkänns och övervakas av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) som har höga krav på kvalitet och lärprocesser. Changemaker Educations ansvarar för planering, genomförande och utveckling av din utbildning.  Du som studerar har en utbildningsledare som koordinerar din utbildning och fungerar som din kontaktperson under studietiden.

>> Läs mer om MYH på www.myh.se

>> Länk till utbildningsplan

VAD ARBETAR DU SOM EFTER UTBILDNINGEN?

Att jobba som Experience Designer är en nyckelroll och en samordningsroll mellan upplevelser, kunder, team och verksamheter. Du sammanflätar och bygger broar mellan digitala och fysiska världar. Du förbättrar och utvecklar kundupplevelser och därigenom kundnytta och affärsnytta. Utbildningen ger dig verktyg för att förstå upplevelser, kunder, behov och utbud på dagens marknader. Du får lära dig att skapa digitala miljöer med kundupplevelsen i fokus.

Exempel på yrkesroller är:

 • Experience Designer
 • UX Designer
 • User Researcher
 • Gamification Designer
 • Speldesigner
 • Planner

LEDNINGSGRUPPEN FÖR EXPERIENCE DESIGNER

Din utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer branschkontakter, utveckling och kvalitet genom hela utbildningsprocessen. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin och innefattar arbetsgrupper för olika områden, exempelvis pedagogik och LIA. Studerandeinflytande säkerställs genom att två eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går utbildningen.

Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, skolledningen, allmänna skolväsendet, universitet/högskolan, branschorganisationerna och de studerande. Medlemmarna ges full insyn i utbildningen och pågående projekt. En av ledningsgruppens uppgifter är att säkra att utbildningen omfattar den kompetens och de kunskapsområden som motsvarar arbetsmarknadens behov.

Ledningsgruppen uppdateras vid utbildningsstart.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Tveka inte – mejla eller ring om du har frågor;

Per Myrén (t.f utbildningsledare) per@cmeducations.se

VEM ÄR BEHÖRIG?

Du som har en gymnasieexamen med eng6 och sv2 är välkommen att ansöka.

OBS! Motsvarande kunskaper kan fås på många andra sätt, du kanske har studerat vidare eller arbetat med webb, data/it, e-handel eller närliggande områden. Du kan också ansökan enligt 20%-regeln om du har arbetat inom området tidigare och ej har en gymnasieexamen. Ring eller mejla så berättar vi mer.

HUR ANSÖKER DU?

Ansökningsperioden är öppen 3 feb – 5 maj 2020.

Här fyller du i alla uppgifter du kan och laddar upp de dokument som krävs. Gymnasiebetyg är obligatoriska att ladda upp om du ej söker enligt 20%-regeln. Om du vill hänvisa till reell kompetens (utanför gymnasieskolan) behöver du styrka detta med rätt dokument. Övriga dokument inklusive arbetsprover (skriftligt prov, CV, arbetsintyg) är frivilliga att ladda upp. Tänk på att dina meriter stärker dina möjligheter att bli antagen då vi har totalt 30 platser.

VAD HÄNDER EFTER ATT DU HAR LÄMNAT IN DIN ANSÖKAN?

Alla som är behöriga och ansöker under den ordinarie ansökningstiden kommer att kallas till ett möte hos Futuregames/Changemaker Educations. På mötet får du veta mer om utbildningen och träffa utbildningsledningen. Samtidigt gör du ett frivilligt muntligt prov. Alla sökande rangordnas efter en poängskala som avgör vilka som kommer att erbjudas en plats på utbildningen. Poängskalan, max 50 poäng, utgår från det skriftliga och muntliga provet som mäter dina kunskaper och erfarenheter kopplat till webbutveckling och e-handel. Med start när den ordinarie ansökningsperioden stänger 5 maj och löpande fram till midsommar 2020 fattar ledningsgruppen beslut om vilka som ska antas till utbildningen. Sista ansökningsdag är 5 maj.

>>Här kan du hitta det skriftliga provet!

Du får svar innan midsommar 2020. Du kan bli antagen eller reserv om du är behörig. Om du har erbjudits en plats på utbildningen måste du tacka ja inom fem arbetsdagar från det att du fått beskedet. Vi mejlar dig svaret på den mejladress du anger i din ansökan. Utbildningen startar 7 september 2020 och det är viktigt att du kommer på uppropet så du säkerställer att du får din utbildningsplats hos oss.

Lycka till med din ansökan så hoppas vi på två intensiva och lärorika år tillsammans!

LIA-företagen och Futuregames / Changemaker Educations genom Per Myrén, t.f Utbildningsledare, 0709-692452

Per Myrén

per@cmeducations.se

Changemaker Educations AB
c/o Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A
65637, Karlstad

+46 (0)76-1282632

chriistina.rehn@cmeducations.se

http://www.cmeducations.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss