Många känner säkert igen konceptet från satsningen ”Expedition Värmland IT”, där potentiella hem- och inflyttare får möta värmländska företag under en dag. ”Expedition Sweden” är en vidareutveckling av detta koncept – men där fokus ligger på att locka internationell kompetens.

Satsningen arrangeras av Ny i Värmland, som skapats av Emma Balderud och Kristina Lindroos, där Compare har varit en samarbetspartner sedan starten. Anledningen till att upptagningsområdet nu har utvidgats, ganska rejält, är att Sverige helt enkelt inte räcker till för att fylla kompetensbehovet inom den digitala sektorn.

– För att täcka upp den stora efterfrågan på digital spetskompetens behöver vi kliva utanför den svenska gränsen, öppna och våga släppa in. Självklart har många av de större bolagen i Värmland sedan länge rekryterat från utlandet, men vi behöver öka takten för att ha ett konkurrenskraftigt näringsliv, Josephine Schapiro, Project Manager på Compare.

Ökat intresse bland företagen

Enligt Emma Balderud har denna insikt även nått allt fler bolag:

– Tidigare har det funnits en viss skepsis, men nu känns det som att fler och fler företag är öppna för att rekrytera kompetens från utlandet. Det har helt enkelt blivit för svårt att få tag på riktigt kompetent personal annars, säger hon.


Emma Balderud, Agnes Skoog och Kristina Lindroos på Ny i Värmland. Agnes Skoog är företages Relocation Coordinator, och kommer att stötta kring administrativa och praktiska frågor för att göra anpassningen till den svenska arbetsmarknaden så smidig som möjligt.

Under dagen har 11 företag medverkat, från industribolag till mer traditionella IT-bolag. Att intresset har varit så pass stort tror Emma Balderud beror på att ”Expedition Sweden” erbjuder en helhetslösning i rekryteringsprocessen. Från att sålla bland kandidater och skapa en digital plattform för ett första möte, till stöd i att söka arbetstillstånd och hitta ett bra boende.

– Det vi säljer till de internationella kandidaterna är väldigt likt det vi trycker på när vi rekryterar inom Sverige. Och de flesta har samma incitament att flytta hit som ett par i Stockholm, de vill byta till en annan livsstil, ha ett större boende och nära till bra skolor och naturen.

Turkiet har flest kandidater

Turkiet är det land som har flest deltagare i ”Expedition Sweden”. En viktig förklaring till det tror Emma Balderud är Istanbuls tekniska universitet, som levererat flera starka kandidater med specialistkompetens inom automation. Den geografiska spännvidden bland deltagarna är annars stor och sträcker sig från Polen till Sri Lanka.

Målbilden är att locka ny kompetens som verkligen vill flytta hit.  Därför har extra stor vikt i urvalet lagts på att hitta kandidater som redan har en internationell karriär och erfarenhet av att jobba med europeiska bolag. Allt för att öka förutsättningarna att inflyttarna verkligen ska hitta hem i Värmland.

– Vi har redan påbörjat en on boarding-process, för att förberedda dem på hur det kommer att vara att jobba i Sverige. Vi kommer även att erbjuda lektioner i svenska, där kandidater som rekryteras också kan nätverka med varandra, säger Emma Balderud.

Bolagen som deltog i Expedition Sweden:

Prevas, SBAB, Ninetech, Soleil, DISE, Uddeholm,
Stora Enso, Tietoevry, Azelio, Thermia, Rejlers

Josephine Schapiro

Project Manager

+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss