Expedition Värmland IT arrangeras av Ny i Värmland och är ett rekryteringsevent där bolag från den digitala sektorn i Värmland får möta arbetskraft utanför länsgränsen. 25 utvalda kandidater hade lockats av att möta de elva medverkande bolagen – och den livsstilsförändring en flytt från storstäderna erbjuder. Compare är en samarbetspartner till Expedition Värmland IT, eftersom kompetensfrågan är högt prioriterad bland medlemsföretagen.

Efter eventet har Sogeti och Tickster rekryterat varsin kandidat och Atea två. Emma Balderud, delägare av Ny i Värmland, gläds över utfallet. Hon tror kombinationen av livsstilsrelaterade frågor och bra tjänster varit vinnande.

– Det blir allt vanligare att arbetsgivare börjar sälja även platsen och livsstilen och jag tror att det kommer högre upp i värdetrappan i relation till andra förmåner för arbetstagarna. Många andra flexibla förmåner tas numera nästan för självklara, säger Emma Balderud.

Bostadsfrågan en nyckel

Ytterligare två kandidater har erbjudits tjänster, men där har boendefrågan inneburit en utmaning. Utflyttningen från Stockholm under 2020 var rekordstor, med ett negativt flyttnetto på nästan 6 000 personer enligt siffror från SCB och Stockholms Handelskammare.

Villapriserna i Karlstad har samtidigt stigit med nästan 18 procent de senaste 12 månaderna, enligt siffror från Mäklarstatistik. Emma Balderud berättar att en del kandidater med flyttdrömmar haft svårt att hitta det de söker.

– Det har varit snabba ryck på bostadsmarknaden och många objekt har sålts innan visning.

Kristina Lindroos och Emma Balderud, Ny i Värmland, kan blicka tillbaka på en lyckad IT-expedition.

För den mest efterfrågade kompetensen, seniora utvecklare, är även lönerna fortsatt en utmaning. I och med Corona kan attraktiv arbetskraft i större utsträckning än tidigare behålla sin anställning i storstadsregionerna, men ändå bosätta sig i Karlstad.

– Det finns sådana exempel bland våra kandidater. När kravet på att bo där man arbetar börjar luckras upp tror jag vi har en match att gå när det gäller löner, speciellt för de mest seniora utvecklarna, säger Emma Balderud.

Kompetensutveckling viktigt alternativ

Josephine Schapiro, ansvarig för kompetensfrågor på Compare, menar att utmaningen kring lönenivåer ständigt finns närvarande.

– Det ett problem som har funnits länge och som förmodligen inte kommer att korrigeras den närmsta tiden. Om värmländska företag inte kan matcha lönerna till de som vill flytta till Värmland så kan ett alternativ vara kompetenshöja internt, både i bolagen och i regionen. Just nu driver Compare satsningen ”Den digitala förflyttningen” som syftar till just det, säger Josephine Schapiro.

Samtidigt tycker hon att det är värt att poängtera att kostnadsbilden i Värmland också generellt är lägre än i storstadsregionerna, vilket minskar reallönegapet.

 

Läs mer: Internationella initiativ för att locka techtalanger

Konkurrensen om kompetens i kombination med möjligheter att bosätta sig var man vill har visat på vikten av både regionala och nationella initiativ. Tankesmedjan Futurion, som nyligen föreläste på en Compare-lunch, pekar i sin rapport ”Flyttmönster i ett förändrat arbetsliv” på flera lyckade kampanjer. Ett exempel är Finlands satsning ”90 days Finn”, där techtalanger från USA bjuds in för att prova på att bo i Finland under 90 dagar. Och i amerikanska Tulsa har distansarbetare som flyttar permanent till staden erbjudits 10 000 dollar i kontanter, ett skrivbord på ett lokalt co-workingställe och hjälp med att hitta bostad.

Enligt Futurion är detta tydliga exempel på att städer och länder ser distansarbete som en möjlighet att locka människor att bosätta sig eller hjälpa till att utveckla området.

Kampanjerna har varit mycket framgångsrika, Finland mottog exempelvis 5 000 ansökningar till endast 50 platser. Viljan att flytta finns hos målgruppen och mindre städer tävlar nu om vilka som kan leverera den attraktivaste livsstilen. Företag som kan påverka sin hemstad att arbeta med attraktivitet mot målgruppen kan få lättare att rekrytera talanger i framtiden, skriver Futurion.

Josephine Schapiro

Project Manager

+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se