EVRY har tecknat nya avtal om leverans av det administrativa systemet VACS Light till Skogsam AB och Ingarps Trävaror AB. Bägge avtalen löper över tre år där det nya systemstödet levereras som en molntjänst. Avtalen är två av flera som EVRY den senaste tiden tecknat med företag inom skogsnäringen. 

Införandet av VACS Light skapar förutsättningar att med ett modernt IT-stöd säkerställa en effektiv råvaruadministration. Med lösningen går det bland annat att standardisera ofta förekommande moment och öka produktiviteten. Genom att alla köp och försäljningar hanteras med stöd för samtliga använda former av prisräkningar uppnås kontroll över affären samtidigt som riskerna för fel i exempelvis redovisning, avräkning och efterkalkyler minimeras.

”Vi behöver ett säkert och effektivt administrativt system som hjälper oss i vardagen och som både ger oss själva och övriga led full koll. I vår verksamhet är kraven på ordning och reda höga och en förutsättning för att kunna kommunicera säkert och smidigt med skogsägare, virkesleverantörer, åkerier och SDC. Vi har fått ett gott intryck av EVRY. Det faktum att de har ett stort antal kunder inom skogsnäringen innebär att vi får en leverantör med såväl branscherfarenhet som djup kunskap inom IT”, säger Ingrid Åberg, administrativt ansvarig på Skogsam AB.   

”Vårt arbete med att erbjuda svensk skogsnäring ett modernt, effektivt IT-stöd fortsätter och har det senaste året resulterat i ett antal nya samarbeten med såväl stora som små aktörer. Behoven av rationella processer och flöden är ofta likartade samtidigt som varje leverans kräver flexibilitet och möjlighet att anpassa för respektive verksamhet. Här är det också särskilt roligt att så många aktörer ser möjligheterna med en molnbaserad lösning”, säger Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.

”De här avtalen gör att våra framgångar med VACS Light fortsätter. Sammantaget har vi nu ett brett utbud av väl beprövade tjänster som kan bidra till effektiviseringar och smidiga lösningar för den svenska skogsnäringen”, säger Magnus Karlsson, Sales Manager, EVRY Forest & Logistic Solutions AB.

Kontakter EVRY

Niclas Ekblad
EVP Sweden
EVRY Sverige
M +46 705 61 89 76

Camilla Erixon
Kommunikations – & Marknadschef
EVRY Sverige
M +46 703 08 93 40 

Evry
Tullhusgatan 1A
65226, Karlstad

+46 (0)54 17 70 00

info@evry.se

http://www.evry.se/