Affären innebär att vi tar ansvar för plattformshanteringen och tillhandahåller tjänster som möter upp Bankgirots leverans av säkra och effektiva betalningar.

”Vi är glada att Bankgirot har visat oss förtroende för att ingå avtalet. Bankgirot har en stark position på betalmarknaden i Sverige och detta avtal gör det möjligt för oss att tillsammans intensifiera arbetet med att effektivisera plattformsdriften”, säger Per Hove, CEO för EVRY.

Bankgirot har i snart 60 år garanterat och digitaliserat den svenska betalmarknaden och förmedlar dagligen omkring sex miljoner betalningar värda 68 miljarder kronor. Bolaget har tidigare utvecklat många framgångsrika finansiella tjänster som autogiro, e-faktura och ”Betalningar i realtid” (BIR) som möjliggör Swish.

”Med EVRY får vi en partner med djup teknisk och affärsmässig insikt som kan bidra till att ta betalningarna i Sverige till nästa nivå när det gäller kvalité och effektivitet.” Det säger Jeanette Jäger vd, Bankgirot.

Kontraktet med Bankgirot har vunnits i stark internationell konkurrens, vilket visar att vi har hög kompetens och konkurrenskraftiga lösningar som möter kundernas krav på att effektivisera samhällsviktig betalningsinfrastruktur.

Avtalet har ett totalt värde cirka 700 miljoner kronor och gäller för en period om 7 år från och med den 10. December 2018. Dessutom har Bankgirot möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 2 + 2 år. Avtalet med Bankgirot innebär också att 30-tal medarbetare kommer erbjudas anställning hos EVRY.

Evry
Tullhusgatan 1A
65226, Karlstad

+46 (0)10- 588 00 00

info@evry.se

http://www.evry.se/