Compare Testlab Sätterstrand håller på att utvecklas till en av Europas modernaste anläggningar. Nu har ett nytt energiåtervinningsprojekt startat där datorenergi blir fjärrvärme. En investering för miljön där Hammarö kommun går i spetsen och bryter ny mark.

Nu har arbetet börjat för att bygga kulverten som ska minska energiförbrukningen på Sätterstrand och i Hammarö kommun. Genom att ta tillvara energi från datorhallarna och utnyttja hallarnas kylanläggning kan energiförbrukningen sänkas.

Denna process, där återvunnen energi från kylanläggningen blir till fjärrvärme, minskar därmed Sätterstrands energiförbrukning och den totala miljöpåverkan för Hammarö kommun.

– Datorer är energislukare, men genom den nya energiåtervinningen på Sätterstrand kan vi använda energin från datorhallarna två gånger. Då kan den återvunna energin bland annat bidra till uppvärmningen av badhuset på Sätterstrand, säger kommunstyrelsens ordförande Siw Gidlöf.

Energieffektiviseringsprojektet kring datorhallarna på Sätterstrand kallas för SÄPOS – Sätterstrand Power Saving. Arbetet startade 2008 och är ett samarbete mellan Hammarö kommun, Compare, Tieto, Coromatic, Fortum, Telia och Teknikdalen Borlänge. Arbetet är en del av Interreg-projektet FEM (Förnybar energi, Energieffektivisering, Miljö) och en av byggstenarna i Hammarö kommuns miljöarbete för att begränsa miljöpåverkan.