Genom att återanvända energi från Compare Testlabs datorhallar kan energibehovet för uppvärmning av fastigheterna på Sätterstrand – däribland badhuset – minskas avsevärt.

Första spadtaget för det nya energiprojektet på Sätterstrand – från vänster Siw Gidlöf (Hammarö kommun), Per Eiritz (FEM-projektet), Sven Wedemalm (Compare Testlab), Mikael Lundström (SÄPOS-projektet) och Göran Österman (Compare)

”Denna energisatsning stärker ytterligare Compare Testlab som ett kompetenscenter kring test med en hypermodern infrastruktur som uppfyller alla krav – inklusive energieffektiva datorhallar”, säger Göran Österman på Compare.

Att återvinna energi från datorhallar är inget nytt – men Sätterstrand blir bland de första i landet med en Grön IT-lösning som använder frikyla och värmepumpsteknik i ett gemensamt system för energiåtervinning.

Frikyla innebär att man utnyttjar klimatet och den kalla perioden på året för att sänka driftkostnaderna för kylning av datorhallarna. Energi ur kylutrustningen tas tillvara genom att koppla till en värmepump som omvandlar köldbärarkretsens temperaturdifferens till en energi som värmer vatten och därmed bidrar till fjärrvärmeenergi. Detta gör att datorhallen blir energieffektiv samtidigt som den överblivna värmen kan återanvändas i fjärrvärmenätet.

”Lösningen innebär att vi minskar energibehovet dubbelt upp – dels genom att minska behovet av kylning av datorhallarna, dels genom att minska behovet av uppvärmning av fjärrvärme”, förklarar Göran Enqvist, VD på Hammarö Energi AB.

Den totala energibesparingen genom återvinningen från datorhallarna beräknas kunna uppgå till ca 1.200 MWh/år. Det motsvarar energiinnehållet i 322 ton pellets (elva fullastade lastbilar) eller 150 m³ olja (fem fulla tankbilar).

”Den totala investeringen för värmeåtervinningsprojektet uppgår till cirka 3,5 miljoner kronor vilket beräknas vara återbetalt på fem år”, säger Göran Enqvist. ”Samtidigt är detta en miljösatsning som ligger helt i linje med våra mål – att begränsa miljöpåverkan genom exempelvis färre transporter med flis och olja”.

Datorhallar är stora energislukare. Ju fler maskiner och servrar i datorhallarna – desto mer energi går åt för att driva dem. Och ju mer energi som krävs för driften – desto större värmeutveckling som kräver ännu mer energi för kylning och luftkonditionering.

”Vårt mål är att sänka energiförbrukningen på Compare Testlab med 30 procent”, säger Mikael Lundström på Compare som är projektledare för Sätterstrand Power Saving (SÄPOS) – ett projekt som arbetar med energieffektivisering av datahallar med Sätterstrand som testanläggning. ”Datorhallarna är nya och byggda med den senaste tekniken för energiförsörjning och kyla – därför har vi unika möjligheter att testa och utvärdera åtgärder för att minska energiförbrukningen”, förklarar Mikael Lundström.

Flera aktörer medverkar i det EU-finansierade Compare-projektet – däribland Tieto, TeliaSonera, Coromatic, Hammarö Energi, Banverket med flera. SÄPOS är ett delprojekt inom Interregprojektet FEM (Förnyelsebar energi, Energieffektivisering och Miljö) – ett svensk-norskt projekt med Stål & Verkstad och Kunnskapsbyen Lilleström som projektägare.