När Elvenite stod som värd för tisdagens SNITS-lunch på Karlstads universitet var det Business Intelligence som stod på agendan. Det lockade ett 60-tal studenter från universitetets olika IT-utbildningar.

Under lunchen berättade Therese Erhard (Business Analyst) och Carl-Fredrik Herö (Web Architect) från Elvenite om Business Intelligence (även kallat affärsanalys) och affärssystem.

Ett affärssystem kan liknas med ett företags hjärta. Här samlas all information om verksamheten och dess processer.

”Ett affärssystem är bra på att hålla information men här presenteras inga trender och mönster och det är därför svårt att använda det för att direkt dra slutsatser”, sa Carl-Fredrik Herö.

Genom att plocka ut information ur affärssystemet och analysera det kan företag hitta trender och mönster som kan vara till hjälp för att utveckla verksamheten. För att effektivt göra detta är det många företag som använder specialiserade system eller så kallad Business Intelligence. 

”Många företag sammanställer fortfarande data eller information från affärssystemet i till exempel Excel-dokument och skapar analyser. Fler och fler går dock mot att använda mer avancerade verktyg för Business Intelligence”, sa Therese Erhard.

Therese och Carl-Fredrik visade exempel på vad Business Intelligence är genom att visa hur de hjälper sina kunder att mäta deras processer och analysera verksamheten. De visade hur ett vanligt arbetsflöde kan se ut från inmatning av inköpsordrar, lagertransaktioner och fakturor i affärssystemet till sammanställning och analys av informationen i rapporter och analysverktyg.

Elvenite levererar kvalificerade konsulttjänster i gränslandet mellan verksamhetsutveckling och informationsteknologi. Gemensamt för våra kunder är att de vill öka nyttan och värdet i redan gjorda investeringar i sina affärssystem. 

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-Studenter vid Karlstads universitet) bildades 2006 och består av 11 IT-företag i regionen, Compare, studentföreningen Linda samt informatik och datavetenskap vid Karlstads universitet. Företagen som deltar är Tieto, Elvenite, Ninetech, CGI, Sogeti, Stamford, Prevas, ÅF, Evry, Ibiz Solutions och Xlent.

Nästa SNITS-lunch hålls den 4 november med CGI som värd.

Elvenite
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0) 54- 15 01 15

info@elvenite.se

https://elvenite.se/