Elvenite har tagit fram en QlikView-lösning till Marine Harvest som används av den globala säljorganisationen i Norge och i nästa steg kommer att tas i bruk i Skottland.

Marine Harvests utmaning var ett komplext informationsflöde där flertalet olika system samverkade, vilket försvårade spårbarhet och möjligheten till en sammanställd uppföljning. Den gällande rapporteringslösningen levererade information med lång ledtid och varierande kvalitet. Elvenites lösning blev ett centralt datalager för att sammanställa informationen samt en presentation och distribution av informationen i analysverktyget QlikView.

Elvenite har designat och byggt upp det centrala datalagret som försörjs med data i realtid och presenteras, analyseras samt distribueras med hjälp av QlikView. QlikView är ett kraftfullt analysverktyg som presenterar information i form av grafer, tabeller och indikatorer som tillsammans optimerar företagens möjlighet att fatta välgrundade beslut.

Inom Marine Harvest används Elvenites QlikView-lösningar nu av den globala säljorganisationen i Norge. Resultaten har hittills varit så starka att man beslutat att som nästa steg även inkludera Skottland i lösningen.

Marine Harvest är världsledande producent av fisk och fiskprodukter. Deras huvudkontor ligger i Norge, men de finns representerade i ytterligare nära 20 länder. Företaget arbetar med affärssystemet Movex (M3) med integrationer till lager, produktion, EDI, bank och planering.

Elvenite
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0) 54- 15 01 15

info@elvenite.se

https://elvenite.se/