När Elvenite stod som värdar för Compare och The Paper Province frukostmöte berättade de om Enterprise 2.0 och om hur man effektiviserar information och kunskapshantering i organisationer.

Mängden information som finns idag är enorm och många företag är oerhört ineffektiva i sitt sätt att hantera informationsmängden. Detta är en av drivkrafterna bakom begreppet Enterprise 2.0. ”Idag finns det en stor mängd ”tyst kunskap” inom många företag. Om man släpper lös den så finns det stora vinster att göra. Det underlättar bland annat att tillvarata den lokala kunskapen”, berättade Johan Gotting.

Med nya webbteknologier kan företag möta sina medarbetare i deras sätt att arbeta och därmed underlätta deras informations- och kunskapshantering. ”Generation Y, där stora delar är uppväxta med ett modernare sätt att hitta och samla information och kunskap kommer inte att ställa upp på att jobba som många organisationer gör idag”, sa Johan Gotting.

Några av vinsterna som kan uppnås med Enterprise 2.0 är bland annat effektivare utveckling av nya produkter genom ”Crowdsourcing” med hjälp av forums och wikis. Effektivitet genom att underlätta för kunskapsarbetare att hitta information på det egna intranätet istället för att söka på Google. Återvinna all den information som normalt försvinner i en e-postkonversation.

Idag jobbar Elvenite med verktyget MindTouch, en open source-baserad plattform för Enterpris Collaboration, för att hjälpa sina kunder att arbeta utifrån begreppet Enterprise 2.0.

Elvenite AB är ett konsultföretag som i nära samverkan med kunder och partners utvecklar lösningar och tjänster baserade på informationsteknologi för att uppnå mätbar och varaktig affärsnytta. Nyligen toppade Elvenite Almis tillväxtlista. En lista som de för nionde året i rad sammanställt i syftet att lyfta fram framgångsrika företag som utvecklas bra och växer i Värmland.

”Vi var fyra stycken som startade Elvenite 2007 och idag är vi snart 12 anställda. Det känns väldigt kul att vi har kunnat nyanställda under den senaste tidens lågkonjunktur och speciellt bra känns det att vi anställt nyutexaminerade akademiker”, sa Johan Gotting, en av grundarna till Elvenite.

Elvenite
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0) 54- 15 01 15

info@elvenite.se

https://elvenite.se/