Elvenite är nu fullvärdiga medlemmar och partnerföretag till SNITS, Samverkan Näringsliv och IT-studenter vid Karlstads universitet.

SNITS är ett samarbete mellan företag inom IT- och kommunikationsteknologi, Stiftelsen Compare Karlstad, studentföreningen LINDA samt Karlstads universitet.

Efter en tids diskussioner med representanter från SNITS har Elvenite nu tagit steget till medlemskap. SNITS-företagen samarbetar för att arrangera diverse aktiviteter och möjligheter för studenter. Exempelvis:

Luncher med temaföreläsningar
Mentorskapsprogram
Examensarbeten
Gästföreläsningar
Projektuppdrag och praktikplatser

Aktiviteterna ger studenterna möjligheter till kontakt med företag och ger samtidigt medlemsföretagen ett unikt tillfälle att lära känna unga talanger på väg ut i arbetslivet.

Den första aktiviteten som Elvenite kommer att delta i är den årliga IT-middagen som inleder studenternas hösttermin. Under hösten kommer Elvenite även att hålla i en av SNITS lunchföreläsningar med ett intressant tema.

Elvenite
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0) 54- 15 01 15

info@elvenite.se

https://elvenite.se/