Ekonomi N1, affärsnätverket för kvalificerade ekonomer i ledande befattning – främst i större Värmländska organisationer, arbetade på förra nätverksträffen med att formulera en 5-årig framtidsbild. Av hur man gemensamt ser utvecklingen på ekonomisidan. Arbetet gjordes genom  workshops baserat på rubrikerna:

  • Ekonomiavdelningen generellt om ca 5 år
  • Ekonomiavdelningens personella volym
  • Framtida kompetensbehov
  • Framtidens affärssystem
  • Kommande systemkostnader

Samstämmigheten var hög bland ekonomerna och utfallet visar intressanta framtidsaspekter utan att ligga allt för långt fram i tid.

Kontakta oss gärna via kontakt@nyaek.se om du är intresserad av rapporten (självklart helt kostnadsfritt) och vill ha den mailad. Märk mailet med ’Ekonomirapport’.

 

AB Nya Ekonomikompetens Karlstad
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se