Region Jämtland Härjedalen blir det åttonde av Sveriges 21 landsting som inför eFrikort. Tjänsten har utvecklats av CGI, Sveriges största IT-tjänsteleverantör. Fördelarna med eFrikort är en enklare, säkrare och mer ekonomisk administration av högkostnadsskyddet. Patienterna slipper hålla reda på stämpelremsor och kvitton, och kommer inom kort även att själva kunna gå in på webben och se sin status för frikort. 

Tjänsten eFrikort har utvecklats av CGI som även sköter leveransen till de landsting som hittills har anslutit sig till tjänsten. Landstinget i Uppsala Län var först ut med att ansluta sig och har använt eFrikort sedan 2013. Två år senare infördes tjänsten i Stockholms läns landsting med sina drygt 2,2 miljoner invånare, samt i Region Östergötland med drygt 440 000 invånare. I dagarna har tjänsten gått i drift i Region Gotland och under 2016 har avtal tecknats med ytterligare fyra landsting: Norrbottens läns landsting, Region Halland, Landstinget Västmanland och Region Jämtland Härjedalen. Total kommer cirka 4 miljoner invånare ha tillgång till eFrikort när tjänsten är igång i de åtta anslutna landstingen.

Intresset för att införa eFrikort är stort även hos landets övriga landsting då det innebär många fördelar både för personal och för patienter. Tiden en patient behöver i kassan minskar, patientkontorens arbetsbelastning minskar och krediteringsbehoven för överdebitering minskar, något som idag kräver stora resurser. eFrikort ger kassapersonalen direktinformation om patientens frikortsstatus, och om patienten ska betala full, del av, eller ingen patientavgift. 

– Vid manuell hantering riskerar många patienter att inte få ta del av frikort, och betalar alltså för läkarbesök trots att de enligt lag har rätt att slippa debitering vid uppnådd gräns. Med eFrikort minskar risken att patienten får betala mer än högkostnadsgränsen, säger Anette Hägglund Sundin, ansvarig för eFrikort på CGI Sverige.

På sikt kommer patienterna i de landsting som är anslutna till eFrikort att själva ha tillgång till uppgifter om betalda patientavgifter och frikortsstatus via e-tjänster på 1177 Vårdguiden. eFrikort gäller för samtliga vårdinstanser inom den anslutna regionen, inklusive privata vårdgivare anslutna till landstinget.

Många landsting diskuterar att som nästa steg införa självbetjäningsterminaler för patienterna. eFrikort är en viktig del av en sådan lösning, varför de flesta landsting väljer att först införa eFrikort.

– På sikt diskuteras även en nationell högkostnadsskyddstjänst för att underlätta kontrollen av patienternas frikortsnivåer, oavsett var i landet de söker vård. Men redan i höst kommer CGI att samordna frikortsinformationen för de landsting som är anslutna till eFrikort, vilket kommer att göra informationen om patienternas frikortsstatus tillgänglig ”över gränserna” mellan dessa regioner, säger Anette Hägglund Sundin.

Om CGI 

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: http://www.cgi.com./

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se