Fördelar med outsourcing

Fördelarna med att outsourca sin ekonomi- och lönefunktion är många. Företaget slipper rekrytera ny kompetens när någon slutar eller behovet av ekonomiutförande växer. Man behöver inte heller lägga lika mycket tid på upplärning som om man har egen anställd personal.

”…allt ovan handlar ju om att man som kund kommer i en beställar-position där man kan kravsätta ekonomifunktionen…”

En bra ekonomileverantör sköter även planering och överlappning vid semester, sjukfrånvaro, föräldraledighet, tar hand om medarbetarsamtal och individuella målplaner samt utbildar och håller sina medarbetare uppdaterade på nya lagar och regler som ständigt är i rörelse.

Allt ovan handlar ju om att man som kund kommer i en beställar-position där man kan kravsätta ekonomifunktionen på ett helt annat sätt än vad som är fallet med egen personal. Dessutom mer flexiblet genom att man bara behöver köpa exakt det man behöver från tid till annan.

Kunskap om hjälpmedel och system

En modern extern ekonomileverantör håller medarbetarna uppdaterade om aktuella hjälpmedel, affärssystem och integrationsmöjligheter som finns för att hela tiden arbeta fram mer effektiva och smartare sätt att utföra arbetet på.

”…håller medarbetarna uppdaterade om aktuella hjälpmedel, affärssystem och integrationsmöjligheter som finns…”

Sedan har också den externa leverantören en mycket stor fördel, i alla fall om man åtminstone är 4-5 ekonomikonsulter, i att ha inblick och hela tiden få erfarenhet av flera olika typer av verksamheter. Plus att byråer som arbetar digitalt också oftast har ett mycket mer teambaserat utförande som i sin tur ökar kompetensen i snabbare takt än om var och en endast sköter ’sina’ kunder.

Prisfördelarna och hur mycket man sparar

Ett företag som outsourcar sin ekonomifunktion brukar kunna reducera kostnaderna för ekonomiavdelningen totalt sett med mellan 25-35%. Det innebär att man normalt har tjänat ikapp de initiala kostnderna med att gå över till en outsourcad modell, redan under det första året med outsourcing.

”…brukar kunna reducera kostnaderna för ekonomiavdelningen totalt sett med mellan 25-35%…”

De huvudsakliga besparingarna brukar kunna härledas till följande faktorer:

  • Man betalar endast för effektiv tid för utförandet
  • Ekonomikonsulterna dras inte in i företagets interna möten och processer på samma sätt som anställda
  • I timpriserna ingår även mycket av indirekta kostnader (rekrytering, upplärning, utbildning, friskvård, sjukfrånvaro etc.)
  • Allt som hör till ledarskapet av medarbetare ligger på leverantören och ingår i tjänsten man köper
  • Företag som har ekonomi- och lönetjänster som sin basverksamhet, arbetar smartare och brukar vara bättre på just ekonomiprocesser
  • Systemkompetensen är oftast högre hos en ekonomileverantör än vad den är på en mindre ekonomiavdelning

Förstudier som underlag

Är man intresserad av att effektivisera sina ekonomi-/löneprocesser genom outsourcing och man idag har en ekonomifunktion som består av några ekonomer, brukar det vara en bra idé att börja med en förstudie.

En sådan förstudie belyser vad det skulle innebära att oursourca och vilka kostnadsminskningar man kan förvänta sig. Men även vilka affärsmässiga vinster man kan komma att komma åt när man får in personer som arbetar ännu mer professionellt med effekter och beslutsunderlag som skall komma ut av ekonomifunktionen.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

Stefan Ahlmark

Grundare

+46(0) - 70 359 54 00‬
stefan@nyaek.se

AB Nya Ekonomikompetens Karlstad
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss