Compare har fått ännu ett intressentföretag – Effect Management Development AB som går med i nätverket för att bland annat hitta samarbetspartners.

Effect Management Development arbetar med utveckling och förändringar: ”Det är ju aktuellt aven inom ICT-världen – därför vill vi vara med i Compare-nätverket för att hitta samarbetspartners, bland annat för att implementera processförbättringar i ICT-systemen”, förklarar Staffan Barrefors på Effect Management Development.

Företaget startades 1989 i Karlstad som ett utmanaralternativ till ”de stora” konsultföretagen från storstäderna. Effect Management Development har idag åtta anställda och två associerade konsulter inom företagets tre organisationsperspektiv – affärs- och verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och individutveckling.

”Vi har Karlstad som bas – men hela Sverige och svenska företag och organisationer som marknad och kunder”, berättar Staffan Barrefors som nyligen rekryterats till Effect Management Development.

Staffan Barrefors har lång erfarenhet från affärs- och verksamhetsutveckling i stora och internationella organisationer – och han är väl insatt i IT- och telekom-branschen.

”ICT är mycket mer än servrar och programvaror – idag handlar det mer om att förändra och effektivisera verksamheter med hjälp av ICT”, säger han. ”Därför kan vi som management-konsulter ha behov av samarbetspartners med ICT-kompetens”.

Staffan Barrefors känner också sedan tidigare till den samverkan som sker genom Compare. ”Det finns en dynamik i Compare-nätverket som är en tillgång för hela näringslivet i regionen – och det vill vi gärna vara delaktiga i genom att bli ett intressentföretag i Compare”.

Compare Testlab på Sätterstrand är ett lyckat resultat av samverkan, enligt Staffan Barrefors som menar att satsningen ligger helt rätt i tiden:

”Datorhallarna har allt som ICT-kunderna efterlyser idag – grön IT med låg energiförbrukning och tydlig miljöprofil”.
Dessutom ser han Compare Testlab som en spännande och kreativ miljö med unika möjligheter att testa nya idéer: ”Se bara hur enkelt det gick att testa drift av servrar med likström istället för traditionell växelström – en sådan möjlighet borde utnyttjas av fler”.

”Hela Sätterstrand Business Park är en miljö med stor potential – och ett exempel på ett lyckat samarbete mellan näringslivet genom Compare, det offentliga genom Hammarö kommun och Karlstads universitet”, säger Staffan Barrefors.

Effect Management
Tynäsgatan 14 (Inre Hamn)
65216, Karlstad

+46 (0) 54 10 00 11

info@effect.se

http://effect.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss