Per Fredriksson, tidigare VD på Wingefors Invest, ny konsult på Effect.
Effect Management fortsätter växa i och utanför Värmland.
 
I januari börjar Per Fredriksson som ny konsult på Effect Management. Per har en lång och bred erfarenhet från ledande poster inom näringslivet och inom akademin. 
 
Närmast kommer Per som VD för Wingefors Invest som utvecklats snabbt och framgångsrikt under Pers sju år inom koncernen. Där har han fokuserat på investeringar och värdeutveckling samt fått en djup insikt i start-ups och den digitala ekonomin. 
 
Per kommer att stärka upp vårt redan starka team- & kompetenserbjudande inom managementkonsultbenet. Per kommer att inrikta sig på strategi- & affärsutveckling kopplat till digitalisering, affärsutveckling kopplat till förvärv, avyttring, och investering, samt ledningsarbete i tillväxtföretag (start-up och expansion), säger Peter Rovér, vd på Effect Management. 
 
Efter en mycket lärorik period tillsammans med Lars Wingefors, känns det nu naturligt att kunna gå vidare och nyttja mina erfarenheter de senaste sju åren av investeringsverksamhet och företagsledning som konsult inom Effect Management, säger Per Fredriksson, som fortsatt kommer att vara engagerad i Wingefors affärer genom styrelse- och konsultuppdrag.
 
Vi har en bra balans mellan managementkonsulting och chefs- & ledarutbildning, mellan privat och offentlig sektor, samt mellan affärer i Värmland och resten av Sverige. Vi håller fast vid vår tillväxtstrategi och ser att vårt koncept med akademisk koppling, erfarna konsulter och att vi faktiskt är ett riktigt företag med en resultat- & balansräkning och inte en paraplyorganisation, mottas väldigt väl på marknaden, fortsätter Peter.
 
Innan Wingefors har Per haft ledande poster på KAU och även som VD för bolag inom IT-sektorn, mm.
Sedan generationsskiftet 2011-12 har Effect Management växt med 70%. Tidigare i år etablerade Effect också kontor i Stockholm som leds av Peter Hägglund, tidigare vd på IFL vid Handelshögskolan, och under året började även Anna Tufvesson och Lennart Proper som nya konsulter på Effect. Anna är specialiserad inom ledar- & ledningsgruppsutveckling och Lennart inom Lean, process- & kvalitetsutveckling.
 
Kontakt
Peter Rovér, vd Effect Management
070-249 42 24
peter.rover@effect.se
 
Per Fredriksson
070-229 90 73
per.fredriksson@effect.se 
Om Effect Management
Effect Management AB har bedrivit managementkonsultverksamhet sedan 1989. Vi arbetar med utveckling av såväl ledare och medarbetare, som utveckling av verksamheter och affärer.  Effect har en stark koppling till akademin och ett nätverk av ledande forskare. Cirka hälften av våra kunder finns i Värmland och resterande del i övriga Sverige och Europa. 
 
www.effect.se

Effect Management
Tynäsgatan 14 (Inre Hamn)
65216, Karlstad

+46 (0) 54 10 00 11

info@effect.se

http://effect.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!