Ett prestandatest av webbapplikationen ”e-Me” från E-CLIC Borås är det första testfallet för E-CLIC Värmland som nu genomförs på Compare Testlab med resurser från ett Compare-företag.
 
Testfallet är ett bra exempel i dubbel mening, enligt Eva Glavenius på Compare Testlab som ingår i E-CLIC Värmland:

Dels visar det hur samverkan mellan E-CLIC-centren kan fungera – en applikation som utvecklas inom ramen för E-CLIC Borås testas av E-CLIC Värmland där Compare Testlab ingår med fokus på testning och kvalitetssäkring av nya bredbands- och mediatjänster;

Dels visar det hur samverkan kring Compare Testlab fungerar när det gäller möjligheterna för Compare-företagen till kompetensutveckling inom test – i det här fallet är det en konsult på Tieto som får lära sig mer om testverktyget Apache JMeter i ett skarpt testfall.

”e-Me” är en webbapplikation för att skapa en personlig portal som hanterar olika former av elektroniska tjänster. Utvecklingen drivs som projekt på Högskolan i Borås inom ramen för E-CLIC med stöd av bland annat Telia, Intel, Liber och Calistoga Springs Research Institute.

Inför lanseringen av den nya versionen – ”e-Me 2.0” – behöver applikationen prestandatestas. Och genom samarbetet inom E-CLIC fick Compare Testlab uppdraget att genomföra testerna under 1,5 månad med verktyget Apache JMeter – en öppen källkod-baserad Java-applikation för att stödja lasttest och prestandamätning.

”Detta är ett bra tillfälle för Compare-företagen att utnyttja den testmiljö, de arbetsplatser och den kunskap om testverktyget som står till förfogande här på Compare Testlab”, förklarar Eva Glavenius som gick ut med en inbjudan till de Compare-företag som samarbetar i Paraplyet tidigare i höstas.

Ett Compare-företag – Tieto – tog vara på möjligheten och låter nu en av sina konsulter genomföra testerna av ”e-Me” som kompetensutveckling för att få kunskap och praktisk erfarenhet av testverktyget Apache JMeter i ett riktigt uppdrag. Testerna genomförs med stöd av Torbjörn Wiger på Compare Testlab.

”Att kompetensutveckla sig på ett riktigt testobjekt upplevs ofta mycket mer givande än egenstudier”, säger Eva Glavenius som räknar med att Compare Testlab kommer mer fler liknande erbjudanden: ”Genom E-CLIC bygger vi upp ett europeiskt kontaktnät och genom att genomföra konkreta testfall som det här visar vi vår unika styrka som kan ge fler liknande möjligheter för Compare-företagen”.

……………………………………………………………………………..

I prestandatestet av webbapplikationen ”e-Me” ingår:
# att genomföra analys av testobjektets funktioner med målsättning att inhämta underlag till specifikation av användarfall;
# att specificera och implementera testfall i testverktyget;
# att genomföra prestandatester, vilket inkluderar bland annat lasttest, stresstest och stabilitetstest;
# att dokumentera testresultatet;
# att presentera resultatet för berörda parter.

……………………………………………………………………………..

E-CLIC (European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services) är ett EU-projekt som syftar till att etablera åtta samverkande innovationscenter i Europa för bredbands- och mediatjänster.

E-CLIC Värmland utgörs av Compare Testlab, Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland med huvudfokus på mobil kommunikation samt testning och kvalitetssäkring av nya bredbands- och mediatjänster.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss