”Den regionala IT-strategin för vård och omsorg i Värmland är en möjlighet för Compare-företagen”. Det var budskapet när Rolf Åström informerade om det projekt som nu pågår.

Rolf Åström (Perduco) driver på uppdrag av landstinget, kommuner och privata vårdgivare i Värmland ett projekt som syftar till att införa e-hälsa i Värmland.

”Vården är i förändring, kraven och förväntningarna ökar. IT används i dag i alla delar av vården för olika ändamål och på olika sätt. Men användningen av IT i vården är låg jämfört med användningen i många andra samhällssektorer och jämfört med vad som i dag är möjligt och önskvärt. För att klara de utmaningar som vården står inför bedrivs ett intensivt arbete för att utveckla och effektivisera”, förklarade Rolf Åström och frågade: ”Var står vi regionalt, nationellt och internationellt?”

På mötet deltog representanter för flera Compare-företag.

Rolf Åström redogjorde för syfte och mål med projektet – och vad som kommer att behövas för att nå dit.
”Därför behöver vi göra en inventering hos Compare-företagen för att se vilka verksamhetskompetenser riktat till vården som finns i regionen – och utifrån det kunna ta fram gemensamma attraktiva erbjudanden inom detta område”.

Bland deltagarna fanns också Bengt Göran Andersson och Leif Carlsson som arbetar på Sjukvårdsrådgivningen SVR AB i Stockholm.

Bolaget ägs av alla Sveriges landsting och regioner gemensamt med uppdrag att arbeta med hela kedjan från gemensam teknisk infrastruktur, till IT-stöd för vårdens personal och publika tjänster till hela Sveriges befolkning.

Sjukvårdsrådgivningen SVR AB är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell IT-strategi för vård och omsorg, en unik satsning som alla vårdens aktörer står bakom. Målet med IT-strategin är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss