Nu är det nya innovationscentret E-CLIC Värmland invigt av landshövding Eva Eriksson, Karlstads universitets rektor Kerstin Norén och Compares Göran Österman.

De tre invigningstalarna betonade att E-CLIC är bra för samarbetet mellan universitetet och näringslivet inom ett framtidsområde – bredbands- och mediatjänster.

”Det är bra för Värmland – det stärker oss som en innovativ region”, sade Eva Eriksson.

”Det är bra för universitetet – det stärker vår forskning och utbildning”, sade Kerstin Norén.

”Det är bra för ICT-företagen – det stärker vår samverkan med universitetet och ger företagen nya internationella kontaktytor”, sade Göran Österman.

E-CLIC Värmland är ett av åtta innovationscenter i Europa som nu tar form inom ramen för E-CLIC (European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services) – ett projekt i EU:s Nordsjöprogram med Länsstyrelsen Värmland som projektägare.

E-CLIC Värmland drivs av Compare, Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland i två sammankopplade miljöer – Hus Vänern på Karlstads universitet och Compare Testlabb på Sätterstrand.

”Vi har en väl utbyggd IT-infrastruktur i norra Europa med potential för bättre utnyttjande samtidigt som bredbandstjänster är ett snabbt växande område”, förklarade Anna Brunström vid invigningen av E-CLIC Värmland i måndags (23 mars).

Alla åtta center är uppbyggda enligt trippel helix-modellen (samverkan mellan offentlighet, akademi och näringsliv) – men varje E-CLIC-center har en egen unik profil.

”Vårt huvudfokus ligger på mobil kommunikation och kvalitetssäkring där vi ska medverka i utveckling, testning och kvalitetssäkring av nya bredbands- och mediatjänster”, fortsatte Anna Brunström och gav exempel på regionala och transnationella E-CLIC-aktiviteter:

Studenter från Karlstads universitet har tagit fram ett webbaserat verktyg för hantering av testresultat på Compare Testlabb.
Ett tillämpat forskningsprojekt har startat tillsammans med CRL AB runt tekniker för IP-telefoni över trådlösa mesh nätverk.
Karlstads universitets forskningsverktyg KauNet har integrerats på Compare Testlabb.
Ett Compare-företag (Marilyn) har gått till final i en brittisk tävling kring ett nytt studioprogram för TV.
E-CLIC Värmland deltar i ett projekt för kommunikation på olje- och gasplattformar baserat på trådlös mesh teknik.