Petter Mordt och MariLinn Larsen från Universitetet i Stavanger har genom projektet E-CLIC hållit ett seminarium i Karlstad om integrering av Flash-innehåll i PDF-publikationer som ett koncept för e-learning.

”Ett smart sätt att använda pdf som vi kommer att ta efter”, säger Lars-Olov Hallgren (BAM54) och Tobias Sjödin (Semcon) som deltog på seminariet.

Lars-Olov arbetar med IT/web på BAM54 och Tobias är Technical Communicator/3D artist på Semcon – och både ser stora möjligheter med det norska konceptet:

”PDF-publikationer har många fördelar – och kan man göra dem interaktiva med ljud och rörlig bild inbyggt på det här sättet blir det ännu bättre”, säger de.

”Vi har inte utvecklat någon ny teknologi”, betonade Petter Mordt: Med Adobe CS4 har det blivit möjligt att integrera Flash-innehåll i PDF-publikationer som läses i Adobe Reader.

”Det nya ligger i hur vi kombinerar befintlig och tillgänglig teknik i ett nytt koncept som gör det möjligt att skapa interaktiva tjänster – i vårt fall digitala läromedel och applikationer inom e-learning”.

MariLinn Larsen är projektkoordinator och Petter Mordt är utvecklare vid NettOp (Nettbaserte tjenester) – ett kompetenscenter vid Universitetet i Stavanger för utvecklingen av tjänster och innehåll på nätet.

Inom NettOp har de nya Flash-funktionerna för PDF-publicering utnyttjats i utvecklingen av interaktivt kursmaterial till en webbaserad distansutbildning inom omvårdnad.

”När studenterna vid universitetet fick kännedom om det interaktiva kursmaterialet ville de också ha tillgång till det”, berättar MariLinn Larsen.

Kursmaterial, föreläsningar och annat finns nu tillgängligt för studenterna som podcast via iTunes (http://itunes.uis.no).

”Seminariet i Karlstad är ett led i det internationella utbyte som sker inom E-CLIC för att dela kunskaper och hitta gemensamma innovativa idéer”, berättar Mikael Lundström (Compare) som tillsammans med Eva Glavenius (Karlstads universitet) är projektledare i E-CLIC Värmland.

……………………………………………………………………………..
E-CLIC (European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services) är ett EU-projekt som syftar till att etablera åtta europeiska samverkande innovationscenter för bredbands- och mediatjänster – däribland E-CLIC Värmland (Compar

E-CLIC Värmland ska medverka i utveckling, testning och kvalitetssäkring av nya bredbands- och mediatjänster.

E-CLIC Rogeland är inriktade på utveckling av bredbandstjänster och innehåll – däribland spel och e-learning.

NettOp (Nettbaserte tjenester) är ett kompetenscenter vid Universitetet i Stavanger för utvecklingen av tjänster och innehåll på nätet.