Höstens första Compare-lunch handlade om det nya Compare-projektet Nordic Digital Health Center (NDHC) – ”en testbädd i verkligheten för att med framtidens informationsteknologi testa och utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter” 

Föreläsningen inleddes av Magnus Bårdén, ny verkställande tjänsteman på Compare som presenterade sig själv och sin bakgrund från IT-branschen. 


”Compare har gjort mycket bra och jag ser fram att vara med och utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med våra intressentföretag och partners” sa Magnus som kommer att vara på plats fullt ut från den 1 oktober.

Ulf Lidberg, projektledare för NDHC började med att berätta kortfattat om bakgrunden till projektet. Han fortsatte med att poängtera vikten av att samverka i projekt för att ta plats i samhällsutvecklingen.

”I projektet är tanken att det är det offentliga Värmland som ska öppna upp sina verksamheter för att driva utvecklingen” Säger Ulf som menar att det är så vi kan dra nytta av våra företags kompetenser och bidra till utvecklingen av det digitala Värmland. 


Ulf Lidberg föreläser inför ett drygt 70-tal besökare på Compare-lunchen

Nästa Compare-lunch är den 2 oktober. Anmäl dig redan nu >>