Tillsammans med akademi, näringsliv och offentlig sektor ska vi ta ett grepp om en av de största samhällsutmaningarna vi har. Framtidens digitala välfärdstjänster. Här kan vi i Värmland göra skillnad. DigitalWell blir en mötesarena där företag, forskare och offentlig sektor tillsammans kan utveckla och testa behovsanpassade, användarvänliga tjänster för morgondagens välfärdslösningar. Just nu söker Compare fyra nya medarbetare till projektet som planeras att starta januari 2018.

Jeanette Köster, processledare på Compare, som varit med och drivit utformningen av projektet under våren 2017 svarar på de vanligaste frågorna kring projektet just nu.

Hur är resonemanget kring begreppet välfärdstjänster?
Vi har gemensamt valt att använda begreppet välfärd i sin lite bredare betydelse. Det viktiga är inte exakt inom vilken del av välfärden det handlar om utan att vi tar fram processer och modeller för behovsstyrda innovativa lösningar, som både skapar samhällsnytta och tillväxt i regionen. Det handlar om när offentlig sektor möter medborgaren tex genom olika handläggningar. Det kan också vara både inom skola och sjukvård, som kanske är det vanligaste man tänker på. Fokus är att öka individens förmåga att göra mer på egen hand med stöd av digital teknik. Att skapa ett bättre flöde i individens kontakt med offentlig sektor.

Vad är det viktigaste för att lyckas?
Involveringen från flera parter redan från behovsidentifieringen och att det finns en bred förankring hos alla parter som deltar. Fokus är att verifiera och validera för att skapa förutsättningar att faktiskt får lösningarna att fungera i sitt sammanhang sedan. Och då krävs att många är involverade. Därför är projektet utformat som ett samverkansprojekt som förenar företag, forskning och offentlig sektor i Norra Mellansverige.

Det planeras för en 5G-testbädd, vad kan det innebära för möjligheter?
Det innebär utveckling för forskningen, att vi kan få en nationell uppmärksamhet och locka hit fler företag till vår region som kan testa tjänster som bygger på den senaste tekniken. Möjligheten med 5G är framför allt kortare svarstider som kan vara avgörande eftersom tjänsterna kommer kräva bra uppkopplingar och att det sker uppdateringar vid rätt tidpunkt osv.

Vad är planerna framåt?
Under hösten fortsätter vi att jobba framåt i samverkan för en så bra projektstart som möjligt i januari 2018. Vi vill redan nu involvera fler företag och vi rekryterar just nu fyra tjänster till Compare och DigitalWell.

Läs mer om DigitalWell här

Förstudien delfinansieras av Region Värmland