Göteborgs Hamn är en central knutpunkt för godsflöden till och från Sverige och hela Skandinavien. Med en ständigt ökande volym av gods och krav på snabbare omloppstider behövde hamnen en innovativ lösning för att hålla jämna steg med de globala logistikbehoven.

”Vi lägger väldigt mycket tid i början på att skapa integrationerna för att anamma tänket och arbetssättet på flera ställen, så vi skapar standardiseringar, det tycker jag är extremt viktigt för annars kommer vi sitta här med 1000 olika lösningar som inte går att förvalta. De funktionerna vi går live med på Digital Port Call, till exempel Just-In-Time, det började vi prata om redan 2014. Sedan har man succesivt gjort en förstudie, för att sen planera och göra upphandling. Själva utvecklingen började vi med förra året (2023).” säger Emily Andersson, Projektledare på Göteborgs Hamn.

Medan Digital Port Call har visat sig vara en framgång hittills, finns det fortfarande utmaningar att övervinna och potential för ytterligare förbättringar. Mycket handlar om att fortsätta förvalta plattformen och samarbeta tillsammans för att minska komplikationer i framtiden.

”Denna integrationsplattform är extremt viktig för oss och vi har också kommit fram till att det är viktigt att ha en bra partner och det är därför vi har Kazoku IT som partner. Vi tycker att vi samverkar otroligt bra och vi får enormt stöd över vilka steg vi ska ta, alternativ och förslag, men det som också är viktigt är att vi kan förvalta det ihop. Om någonting händer eller går sönder har vi väldigt mycket stöd från det hållet. ” menar Emily.

Dessa integrationer har inte bara förbättrat effektiviteten utan också minskat risken för missförstånd och förseningar, vilket i sin tur har lett till minskade kostnader och ökad kundnöjdhet.

För att möjliggöra denna avancerade integration har Göteborgs Hamn investerat i en rad tekniska system och infrastrukturförbättringar. Mikael Arvhammar från Kazoku IT är en av de personer som integrerat plattformen till Göteborgs Hamn. Genom att samla alla parter och processer i ett enda system kan Göteborgs Hamn säkerställa att all information är tillgänglig i realtid och att beslutsfattande baseras på de mest aktuella och relevanta uppgifterna. Detta inkluderar kaptener och besättning, hamnpersonal och logistikföretag.

”Under projektets gång så har jag insett att detta är ett koncept som vi borde sätta ett meddelandeformat på, så jag har satt upp ett JSON-format där jag tittar på alla delar som ingår i Digital Port Call. Sen kan det vara olika delar i det här meddelandeformatet, så att man också kan baka ihop allt till ett stort anlöp med anlöpsdata, fartygsdata, lotsningar, bogseringar, allt kommer som olika services i det här formatet. Efter jag tog fram det så byggde vi integrationerna på det formatet.” berättar Mikael.

Digital Port Call är svaret på många utmaningar. Denna plattform integrerar alla aspekter av fartygsanlöp i en enda digital tjänst, vilket eliminerar många av de ineffektiviteter och kommunikationsbrister som kan uppstå i en traditionell hamnmiljö.

”Awake.ai samlar in data för andra och sätter in larm om lotsar och bogseringar som inte verkar stämma i tid med anlöpet. Vi skickar alltså data till Allberth som sen visas i deras Digital Port Call. Jag har använt Nodinite mycket och trimmat sökfält, statuskoder och loggvyer för att kunna följa integrationerna.” säger Mikael.

Digital Port Call är byggd med hjälp av avancerad teknik som molntjänster, API, AI, IoT, och realtidsdatautbyte. Dessa komponenter arbetar tillsammans för att skapa en integrerad och effektiv plattform som inte bara förbättrar hamnens operativa effektivitet utan också bidrar till hållbarhet genom att minska koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen. Genom att använda dessa teknologier kan Göteborgs Hamn erbjuda en modern och effektiv lösning som möter de växande behoven inom global logistik och sjöfart. Denna plattform visar hur digitalisering och integration kan leda till konkreta förbättringar i både operativ effektivitet och miljöpåverkan, vilket gör den till en modell för hamnar världen över.

Kazoku IT
Romstadsvägen 2
65342, Karlstad

+46 70 814 99 71

ximena.deramond@kazoku.se

https://kazoku.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss