Grunden för SNITS, samverkan näringsliv och IT-studenter, är den samma: En viktig möjlighet för de tolv SNITS-företagen och studenter på Karlstads universitet att lära känna varandra lite bättre. För studenterna kan det vara en första kontakt med Karlstads IT-sektor, en glimt av en möjlig praktikplats eller framtida arbetsgivare.

– SNITS är ett mycket bra forum för nätverkande och för att hitta framtida medarbetare. Jag hoppas att kandidaterna tycker att det är givande för dem också, då det är lika viktigt att de hittar sin framtida arbetsplats där de kan växa och utvecklas, säger Therese Gawor, rekryteringsspecialist på Elvenite, som har ett brett kompetensbehov för framtiden:

– Vi söker personer som är nyfikna, drivna och vill utvecklas. Vi är ganska breda och vi söker från de flesta utbildningar inom IT/Data, affärssystem och ekonomi.

Det som var helt annorlunda jämfört med tidigare SNITS-middagar var att sammankomsten var helt digital på grund av coronapandemin. Uppslutningen var dock fortsatt stor – nästan 100 studenter lockades att delta. En av dem var Izabel Tawfik Arvidsson, som läser första terminen på programmet för webbutvecklare.

– Jag hoppades på en liten introduktion om varje företag, så att man får en bild av hur IT-arbetsmarknaden ser ut och om vilka möjligheter man kommer att ha i framtiden. Jag upplevde att jag fick den infon för de företag jag hamnade med i samma rum, säger hon.

Johan Lindqvist och Daniel Lievendahl från Prevas pratar med studenter i ett av de digitala mötesrummen.

När eventet tidigare har arrangerats på Karlstads universitet har studenterna kunnat mingla och prata med de företag de själva vill. I år blev det momentet styrt till elva elevgrupper, som begränsades till digitala mötessessioner med tre slumpvis utvalda företag. (Här förtjänar Sogetis representanter ett hedersomnämnande, som hade galastass trots att middagen ställdes in.)

– Mina förväntningar var ungefär att få träffa och se företagen, jag hade en misstanke om att det inte blir lika personligt över Zoom. Men även om det inte är lika personligt finns det fortfarande bra möjligheter till lära sig mer och upptäcka nya lokala aktörer, säger Christoffer Björk, som läser år 3 på programvarudesign och ser en framtid som backend-utvecklare.

Topprioriterad fråga

Middagen är dock bara öppningen av SNITS-året, som erbjuder flera andra möjligheter för studenterna att bekanta sig med företagen. För de studenter som är närmast att avsluta sina utbildningar finns också en chans till riktig närkontakt med ett företag via ett mentorsprogram.

­- Ibland har jag så många studenter som 50 som vill vara med i mentorsprogrammet, då involverar vi andra företag än de som finns med i SNITS, sa Katarina Groth Jansson, som ansvar matchningen på Karlstads universitet.

För trycket att medverka och vara en del av SNITS är stort även från företagen. Sedan förra året har ett nytt företag, Atea, valts in i SNITS.

– Vi vet att frågan om att hitta rätt kompetens är topprioriterad hos våra medlemsföretag och vi letar hela tiden nya vägar för att skapa kontaktytor mellan medlemsföretagen och studenterna, säger Mikael Holmgren, ansvarig för kompetens- och medlemsfrågor på Compare.

  • Snabbfakta om SNITS
  • SNITS bildades 2006 och består av tolv IT-företag i regionen, stiftelsen Compare, studentföreningen Linda samt informatik och datavetenskap vid Karlstads universitet. Utöver IT-middagen arrangerar gruppen även lunchmöten, studiebesök, mentorskap och gästföreläsningar. Företagen som deltar är: Altran, Askås, Atea, Afry, CGI, Elvenite, Prevas, Redpill Linpro, Sogeti, Soleil, Stamford och Tieto Every.
  • Här hittar du mer info om SNITS

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss