Kungliga Biblioteket (KB) köper programvara och tjänster av Karlstadsföretaget Devo IT AB. KB har initierat en mycket stor satsning på digitalisering av stora delar av sina pappersburna samlingar och har bland annat genomfört en stor förändring av hela sin organisation för att klara detta. Devo IT:s uppdrag är att hjälpa KB att göra en stor (1.800.000 poster) och ålderstigen kortkatalog tillgänglig över Internet.

Efter en lång upphandling har Devo IT vunnit en rekordorder inom sin kultur&IT-satsning. Devo IT hjälper arkiv, bibliotek och museer att digitalisera och publicera sina gamla och unika samlingar på Internet. KB låter digitalisera sin speciella och mycket värdefulla kortkatalog ”Plåten”. Katalogen består av 1.800.000 kort fördelade på 2.800 plåtlådor.

Med Devo IT:s programvara IPAC (Image Public Access Catalogue) kommer allmänhet och forskare att enkelt över nätet kunna söka i den gamla katalogen utan att behöva ta sig till biblioteket. Genom detta förfarande får KB också en digital säkerhetskopia som extra skydd mot framtida förstörelse.

”IPAC har nu bekräftats som en branschstandard. Förutom KB har alla de större universitetsbiblioteken och forskningsbiblioteken köpt IPAC och Devo IT:s tjänster för genomförande och processtyrning,” säger företagets VD Stefan Hamberg och fortsätter, ”vi är mycket stolta över denna order från KB som vi tagit i stenhård konkurrens. Efter denna leverans har vi nu publicerat över 5,8 miljoner sökbara katalogkort på Internet!”

Med sina produkter IPAC, BookView och CatView hoppas företaget få medverka till att få ut inte bara Sveriges, utan hela Europas, kulturskatter på nätet.