Devo IT har fått uppdraget av Forsmarks Kraftgrupp AB att digitalisera allt underhållsmaterial för de tre reaktorerna i Forsmark så att det dagliga arbetet effektiviseras och för att säkerställa informationen i ett digitalt arkiv.

Forsmarks Kraftgrupp AB driver kärnkraftsanläggningen i Forsmark. Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftsanläggning med tre reaktorer. Samtliga reaktorer togs i drift på 1980-talet. Forsmark 1 togs i kommersiell drift år 1980, Forsmark 2 år 1981 och Forsmark 3 år 1985. Företaget ägs till 66 % av Vattenfall AB.

En kärnkraftsanläggning kräver mycket underhåll med professionell uppföljning och kontroll. Genom åren har underhållsdokumentationen vuxit och arkiverats i pärmar vilka används dagligen med slitage som följd. Dessutom tar sökandet i pärmarna och avståndet till och från arkivet mycket arbetstid.

Forsmarks Kraftgrupp har beslutat att digitalisera allt underhållsmaterial för de tre reaktorerna så att det dagliga arbetet effektiviseras och för att säkerställa informationen i ett digitalt arkiv.

Devo IT har fått uppdraget att genomföra detta digitaliseringsprojekt vilket startas omgående. Devo IT skall skanna och OCR-läsa samtliga dokument och leverera de digitala och verifierade filerna till nuvarande arkivsystem. Projektet förväntas vara slutfört under 2013.

”Devo IT fick uppdraget genom en kombination av ett bra pris och framförallt genom sin erfarenhet av att genomföra mycket komplexa och säkerhetskrävande skanningsprojekt. Vi känner stor tillförsikt med Devo IT:s kommande leverans”, säger Mikael Åhnberg dokumentationschef vid Forsmarks Kraftgrupp.