CatView som utvecklas av Devo används nu av Historiska museet i Stockholm för att söka och publicera bilder från museets föremålsdatabas – och göra dem tillgängliga för allmänheten. Senaste versionen av CatView innefattar bl.a hantering av metadata för licensinformation om upphovsrätter.

”Det är glädjande att vi nu som första svenska museum kan ta detta steg för ökad tillgänglighet”, säger Historiska museets chef Lars Amréus. ”Nu behöver tusentals studenter, forskare, hembygdsföreningar och enskilda inte länge tveka att använda våra bilder i sin verksamhet”.

Digitala föremålsfotografier vid Historiska museet är nu öppet tillgängliga för icke-kommersiell användning. Museet har valt att licensiera ut samtliga föremålsfotografier med Creative Commons-licenser. Det rör sig sammanlagt om ca 63.500 föremålsfotografier (samt 1.200 skannade föremålsteckningar och 264.500 skannade katalogkort eller katalogsidor) som kostnadsfritt kan använda i blogg, på hemsida, i forskning eller studier, som undervisningsmaterial i skolan, i hembygdsföreningar och församlingar mm.

CatView består av ett webb-baserat gränssnitt som ger användaren möjlighet att snabbt söka igenom stora mängder information. Sökresultaten presenteras katalogvis och ger användaren en klar överblick av samtliga referenser till sökbegreppet som återfinns i databasen. Systemet hanterar en mängd olika mediatyper och anpassar dessa för optimal återgivning på webben. Användaren kan exempelvis förstora bilder och skriva ut dessa med bibehållen kvalitet.

Historiska museet i Stockholm är Sveriges största arkeologiska museum med miljontals föremål i arkivet. Här finns allt från Sveriges forntid, från istid fram till Gustav Vasa. Det är självklart intressant för både allmänhet och forskare att få tillgång till en så stor del som möjligt av museets samlingar.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss