Årets bästa digitala insatser i Värmland har utsetts på DigIT Värmland-dagen i Karlstad:

  • Karlstads universitet/Datavetenskap blev Årets DigITala Raket.
  • Henrik Sköld (Nätvanor) blev Årets DigITala Personlighet.
  • Pedagog Värmland blev Årets DigITala Samverkan.
  • Kodakademin Säffle blev Årets DigITala Verksamhet.

DigIT Värmland vill med DigIT-priserna uppmärksamma de bästa insatserna som bidragit till digitaliseringen i Värmland utifrån nyttoeffekten – för användaren respektive leverantören.

Årets DigITala Raket:


Bilden: Johan Eklund, Maria Wahl, Stefan Alfredsson och Anna Brunström.

Karlstads universitet/Datavetenskap vann omröstningen om Årets DigITala Raket för sin satsning på forskning inom nät- och säkerhetsforskning som expanderar kraftigt. Forskargruppen på datavetenskap är inrättad som en av två excellenta forskargrupper vid Karlstads universitet. En ny stor satsning av KK-stiftelsen möjliggör även ytterligare förstärkning av forskningsprofilen där forskarna kommer att utveckla högkvalitativa nätverkstjänster i samverkan med näringslivet. Årets DigITala Raket belönar ett initiativ eller annan aktivitet i Värmland som baserat på digital lösning har fått ett snabbt och brett genomslag.

Årets DigITala Samverkan:

Bilden: Tobias Berger (Pedagog Värmland) och Elisabet Ek (Cerpus)

Pedagog Värmland vann omröstningen om Årets DigITala Samverkan för sin roll som digitalt samarbetsforum för pedagoger och skolledare i Värmland – från förskola till vuxenutbildning. Pedagog Värmland är en webbplats där lärare kan inspireras av varandra för att utveckla sin verksamhet och undervisning. Pedagog Värmland drivs av Värmlands kommuner samt Åmål och medfinansieras av Karlstads kommun och Region Värmland – men merparten av besökarna kommer från andra delar av Sverige. Årets DigITala Samverkan belönar ett projekt eller annat samarbete i Värmland som baserat på digital lösning har bidragit till någon form av nyttoeffekt.

Årets DigITala Personlighet:


Henrik Sköld (Nätvanor) vann omröstningen om Årets DigITala Personlighet för sina insatser att lära användare i alla åldrar att undvika farorna och riskerna i cybervärlden. Henrik Sköld är en flitigt anlitad föreläsare inom sociala medier för alla åldrar – barn, ungdomar och vuxna. Med bakgrund som skolkurator och socialsekreterare förklarar han drivkrafterna som styr vårt beteende på nätet – varför det är viktigt hur vi beter oss på nätet och hur man undviker farorna i cybervärlden. Årets DigITala Personlighet belönar en person i Värmland som genom sitt engagemang och kompetens bidragit till att sprida nyttoeffekter kring digitaliseringen.

Årets DigITala Verksamhet:


Bilden: Jonas Askås på Askås I&R i Säffle

Kodakademin Säffle vann omröstningen om Årets DigITala Verksamhet för att på ett lekfullt sätt stimulera barn och ungdomars intresse för programmering. Intresset för datorer, surfplattor och modern teknik är stort bland barn och ungdomar. Samtidigt saknas bra möjligheter att lära sig skapa på dem istället för att bara använda dem. Därför har företaget Askås I&R och Säffle kommun tagit initiativet till Kodakademin för barn och ungdomar (8-16 år) med medarbetare från Askås som ledare. Årets DigITala Verksamhet belönar ett företag, en organisation, en myndighet, en skola eller annan verksamhet som genom sitt engagemang och kompetens bidragit till att sprida nyttoeffekter kring digitaliseringen.
 

Så har vinnarna av DigIT-priserna utsetts:

  • Alla har haft möjlighet att skicka in förslag på nomineringar.
  • En programgrupp med representanter för offentligheten (länsstyrelsen, region värmland, landstinget och kommunerna), Karlstads universitet och näringslivet genom IT-stiftelsen Compare har valt ut tre nominerade i respektive kategori.
  • Under DigIT Värmland-dagen fick alla deltagarna möjlighet att rösta fram vinnarna med hjälp av en digital app.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss