Hej Melinda och Madeline, ni kommer att jobba med Gen(i)us in ICT på Compare.

Berätta, vad är Gen(i)us in ICT?

Gen(i)us in ICT är ett projekt för att bredda rekryteringsbasen till våra ICT-företag. Idag består näringen av 22 % kvinnor, samtidigt som vi står inför ett enormt behov av kompetens i framtiden. Då håller det inte att vi fortsätter rekrytera från halva befolkningen. Compare har fått extra medel från Region Värmland och Tillväxtverket för att arbeta med detta och anledningen tär att de branscher som är mest könssegregerade står inför stora utmaningar när det gäller att attrahera kompetent arbetskraft, tex inom vården där det finns liknande problem.

Vad är er roll i projektet?

Melinda är processledare och Madeleine är projektledare. Tillsammans med några av Compares medlemsföretag (ÅF, Tieto, CGI, Sogetti) ska vi driva och utveckla det här projektet till att landa i något konkret resultat som ska leva vidare efter projektets slut, i sept 2018. Målet för projektet är att rekryteringsbasen ska bli större, att medlemsföretagen kompetensutvecklas i jämställdhetsfrågor och att det ska leda till något konkret som ska leva efter projektets slut. Och det har vi några spännande idéer kring hur det ska gå till.

Vad ser ni främst fram emot i detta arbete?

Att arbeta nära företagen och att arbeta med faktisk förändring. Konkreta resultat tilltalar oss båda, eftersom vi är väldigt resultatdrivna individer båda två.

Hur kommer Compare-företagen att kunna bli involverade?

Vi kommer under hösten bjuda in till två workshops och ett kortare utbildningstillfälle. Då kommer man både kunna komma med input till koncept som ska testas under projektet (WS1) och sedan vara med och faktiskt testa olika lösningar (WS2). Vi kommer också anlita ett advisoryboard av högstadieelever och universitetsstudenter som kan ge råd till hur företagen ska bli mer attraktiva arbetsgivare i framtiden.

Hur når man er?

Man mailar melinda.from@compare.se eller madeleine.norum@compare.se eller ringer oss på 0702490394, 0722047521, vi finns också på de flesta sociala medie-kanalerna.