Många tror att de har en bra lösning

De företag som inte har allt för mycket utmaningar med sin ekonomifunktion, tror själva ofta att de redan har en mycket bra lösning. Man vet att skatter och avgifter betalas i tid, lönerna kommer när de skall och man får inte betalningspåminnelser.

”förklaringen de brukar få från ekonomisidan är att det är olika mycket att göra olika månader

De här företagen får också sina månadsbokslut från ekonomisidan och tror att det är naturligt att boksluten kommer vid lite olika datum månad för månad. Förklaringen de brukar få från ekonomisidan är att det är olika mycket att göra olika månader och därför svårt att få till detta. Det är dock inte sant utan handlar helt om ordning och reda samt planering.

Så här borde det vara

Istället för att räkna upp de vanligaste misstagen ekonomisidan gör tänkte vi i denna artikel vända på det. Och berätta hur det borde vara. Och vi pratar snarare om hygienfaktorer än om några större utmaningar för en proffsig ekonomiavdelning/-lösning.

Oavsett om ni har en intern ’egen’ ekonomiavdelning eller om ni har en extern lösning bör ekonomisidan vara kvalificerad nog:

  1. att leverera månadsbokslut samma datum varje månad
  2. att detta datum ligger nära föregående månadsslut
  3. att resultat och balans varje månad ger en rättvisande bild av verksamheten
  4. att leverera kommentarer till rapporten
  5. att kommentarer och rapporten visar jämförelser med budget och/eller tidigare perioder
  6. att ta initiativ till ett möte och genomgång av utfallen i direkt anslutning till rapporteringen
  7. att ekonomigenomgången inte bara syftar till att gå igenom det som varit utan också är proaktivt och framåtlickande.

Ytterligare mervärde

Allra bäst är förstås om ekonomisidan även kan komplettera ovanstående med att leverera beslutsunderlag och styrning baserat på den information ekonomerna faktiskt har tillgång till. Stödja ledningens affärsbeslut kring prisstrategi, kostnadsprojekt, investeringscase, likvidplanering etc.

”viktigt är det att ekonomisidan tar initiativ till modernt och digitalt utförande

Ytterligare viktigt är det att ekonomisidan tar inititativ till modernt och digitalt utförande. Detta för att frigöra tid och öka hastigheten i utförandet samtidigt som, rätt utvecklat, även kvaliteten ökar. Det är nämligen nyckeln för att frigöra tid till mer av ekonomistyrning så att det inte bara handlar om att det krävs mer resurser och tidsåtgång i den interna/externa ekonomifunktionen.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

AB Nya Ekonomikompetens Karlstad
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!