Den 1 april presenterades Datavetenskap vid Karlstads universitet på Compare-lunchen. Deltagarna vid lunchen fick höra Anna Brunström, professor i datavetenskap berätta om – En testbädd för mobilt bredband med stark Värmlandsanknytning. 


Vid DigIT Värmland 2015 röstades Datavetenskap vid Karlstads universitet fram som Årets digitala raket för sin satsning på forskning inom nät- och säkerhet som expanderar kraftigt. 2014 inrättades Datavetenskap som en av två excellenta forskargrupper vid Karlstads universitet. Samma år startades en ny forskningsprofil, HITS, tillsammans med ett antal företag med finansiering från KK-stiftelsen. 

Under de senaste två åren har vi rekryterat cirka 30 nya medarbetare. Vår forskningsmiljö består idag av duktiga forskare från hela världen, berättar Anna Brunström. Cirka 15-20 nationaliteter finns idag representerade i vår verksamhet.   

Under 2015 var Datavetenskap med och startade fem internationella samverkansprojekt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. Ett av dessa projekt är MONROE. 

Monroe är ett internationellt samverkansprojekt med aktörer från både akademi och företag, vilket är typiskt för EU-finansierade projekt, berättade Anna Brunström. I projektet deltar sju aktörer från Sverige, Norge, Spanien och Italien. 

Projektet syftar till att designa, bygga upp och driva en öppen plattform för att mäta och förstå hur kvalitéten på mobila bredbandsnätverk upplevs av slutanvändaren. 150 mobila noder och 100 stationära noder kommer att placeras ut på olika ställen i de representerade länderna. Varje nod kommer att vara ansluten till tre mobila bredbandsoperatörer och även till WiFi där det finns tillgängligt. 

Idag finns ingen bra infrastruktur för att testa mobilt bredband vilket är mycket viktigt att testa då det ofta är känsligare än fast bredband, berättade Anna Brunström. I Värmland kommer vi att placera ut 50 mobila noder och 10 stationära noder. De mobila noderna kommer att placeras på bussar och tåg varav runt 30 stycken hos Värmlandstrafik och runt 20 stycken hos Karlstadbuss.

Under våren jobbar man i projektet för att få infrastrukturen på plats samt för att hitta externa aktörer som vill använda infrastrukturen för forsknings- och innovationsprojekt genom Open Calls. Externa aktörer ansöker då till projektet där de förslag som väljs ut får tillgång till infrastrukturen och även finansiellt stöd. 

Det här är en resurs för utvecklare av mobila nätverk och tjänster och det öppnar även upp för spännande studentprojekt, sa Anna Brunström. Studentprojekt är en mycket bra väg in för företag som är intresserade av att hitta samarbetsmöjligheter med oss på universitetet.