Det började i mitten av 2010-talet

Det är sedan gammalt i strid mot både Aktiebolagslagen (9 kap §17) såväl som Revisionslagen (17 kap §4), att en revisor för ett företag inte samtidigt får ha en kollega, under samma huvudman, som utför s k medelsförvaltning i kundbolaget. Förenklat innebär det att har man ett revisionsuppdrag i ett företag så skall man själv, och alla ens kollegor inom koncernen, hålla sig borta från all redovisning, avstämningar, betalningar, bokslut etc. i det företaget. (Däremot får man t.ex. upprätta inkomstdeklaration, årsredovisningen, sälja skatterådgivning etc.)

Bl.a. för att slippa dessa begränsningar, sålde Pwc, och senare även KPMG, hela sina redovisningsverksamheter till det som idag är Aspia (sedan har Deloitte nyligen gjort samma sak till en annan stor redovisningskoncern). Branschen spekulerar återkommande om när t.ex. EY och GT skall göra detsamma. För att de skall komma ifrån de s k ‘kombiuppdragen’ man idag ofta tar till sig: Till trots vad lagar och regler säger, sköter man både revision och redovisning i många kundbolag.

Man fick riskkapitalbolag som ägare

Aspia ägs idag av riskkapitalbolag. Och det var även riskkapitalbolag som köpte upp redovisningsverksamheterna redan när Pwc och KPMG sålde. Att som konsultbolag bli uppköpt av riskkapitalbolag innebär i normalfallet en klart ökad press på att tjäna mer pengar än tidigare.

När man gjorde köpen fanns det två säljare (Pwc och KPMG) som helt naturligt ville ha så mycket betalt som möjligt. Det innebär i den dagliga verksamheten att alla medarbetare inom t.ex. Aspia måste börja ta mer betalt för sina tjänster av dig som kund. Så att ägarna/riskkapitalbolaget kan få avkastning på sitt köp av verksamhet.

“…alla medarbetare måste börja ta mer betalt för sina tjänster…”

Pressen på de enskilda redovisningskonsulterna i organisationen blir förstås påtagligt mycket större. Debitera, debitera, debitera. Ta mer betalt av kunden. Automatisera så att utförandet går snabbare – men fortsätt ändå att ta mer och mer betalt av kunden osv.

Nyrekryteringen

I sin jakt på att kunna tjäna mer pengar på befintlig kundstock, måste de stora redovisningsbyråerna samtidigt sänka kostnaderna. Och de stora kostnaderna är personal. Man tvingas ta in mer billig arbetskraft (jämfört med lönesnittet i bolagen) dvs. människor som accepterar lägre löner.

“…den stora redovisningsbyrån blir istället mer och mer bara en enkel redovisningsbyrå för kunden…”

Man hämtar därför större delen av rekryteringarna direkt från skolan. Något som gör att kvaliteten på utförandet reduceras men, framförallt, att det kommer in konsulter som av naturliga skäl inte har erfarenhet och kompetens av att vara affärsdrivande i sin relation med kunderna. ‘Den stora redovisningsbyrån’ blir istället mer och mer bara en enkel redovisningsbyrå för kunden.

Nästa effekt kunderna märker är att de nyutexaminerade ganska snart tröttnar på ‘stora byrån’. Dels för att lönerna är dåliga, mertid krävs, kraven är tuffa men också för att det är få utbildande människor som tar sitt första jobb som ändhållplats. Man både behöver och tycker att det finns anledning till att byta arbetsgivare ganska snart i karriären. Många gånger redan efter 1-3 år och framförallt så i storstäderna.

Därför börjar du tröttna på stora redovisningsbyrån

Några av anledningarna till att du som kund, och många med dig, idag börjar tröttna på de stora redovisningsbyråerna är:

  • De tvingas ta mer betalt än vad de skapar värde för kunderna. I hög grad pga riskkapitalbolag kommit in i branschen och betalat miljarder för redovisningsbyråer.

  • Stora redovisningsbyråer tar in så många medarbetare utan längre arbetslivserfarenhet att man mer och mer bara blir en enkel redovisningsbyrå. Kunderna får inte viktiga delar som bör ingå i en komplett ekonomifunktion.

  • Den ekonomiska pressen stora redovisningsbyråer upplever idag, skapar hög personalomsättning och leder till ideliga byten av kontaktpersoner hos kundföretagen.

  • När väl personalomsättning sker, är de stora redovisningsbyråerna så pressade av lönsamhets- och tidskrav att man inte ens hinner lära upp och överlappa de nya medarbetarna för att klara ditt kunduppdrag på ett bra sätt.

Om vi skall avsluta med något som däremot brukar fungera mycket bra när det gäller de stora drakarna, något som vi märkt när vi på Nya Ekonomikompetens fått över kunder både från Aspia, EY mfl. så är det ordning och reda i den grundläggande redovisningen. Man har följt sina pricklistor, momsredovisningen stämmer och det mesta i balansen har man normalt koll på. Något som är långt ifrån en självklarhet när kunder kommer från olika mindre redovisningsbyråer.

Det krävs dock mer idag, även av en extern ekonomifunktion, än att ‘bara’ sköta redovisning och moms. Man behöver som kund-/ekonomiansvarig ta bollen i att skapa bättre affärsförutsättningar för kundföretaget. Fler och fler kunder till de stora redovisningsbyråerna väljer därför att byta till mindre ekonomileverantörer istället. För att få en fungerande helhet på ekonomisidan och inte ’bara’ redovisning.

AB Nya Ekonomikompetens Karlstad
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss