Fackförbundet för scen- och film, Teaterförbundet väljer Cygates IT som tjänst. Cygate skall leverera nät, konnektivitet, service samt drift i ett Hostad VMware-moln (genom Ipeer i Karlstad) och därmed ta över IT-ansvaret för förbundet. Flera leverantörer studerades och valet föll på Cygate utifrån serviceförmåga och referenser. Teaterförbundets miljö hos Cygate tas i drift i juni 2015.

I Sveriges näst äldsta fackförbund, Teaterförbundet organiserar över 130 yrken inom scen- och filmbranschen sedan 1894. Förbundets tjugotal anställda jobbar hårt för att tillvarata de drygt 8000 medlemmarnas intressen, till exempel genom att inkassera och distribuera individuell ersättning för distributörers tillgängliggörande av filmer, tv-program med mera.

Teaterförbundet har sedan tidigare sina servrar i lokalerna i Kungsholmens äldsta hyreshus. Här finns medlemsregister, webbsidor med medlemsportaler, ärendehanteringssystem, filsystem, flera ekonomisystem och onlineutbildning. Tidigare hade man två anställda inom IT, numera bara en.

Med tiden ville Teaterförbundet bli av med såväl sårbarheten av att bara ha en IT-anställd som att ha egna servrar på kontoret. Efter att ha studerat flera erbjudanden föll valet i mars på att lägga driften hos Cygate Hostad VMware ihop med serviceavtal och dedikerad snabb fiberkoppling till Cygates datacenter. Cygate tar dessutom ansvaret för förbundets nät i kontoret.

”Vi är sårbara. Överhettning, översvämning, mänskliga misstag eller att vårt enda IT-proffs Siv inte alltid kan finnas där. Det viktigaste är att vi säkerställer vår drift och därför satsade vi på Cygates moln snarare än att bygga vår eget. Vi sparar oro, inte främst pengar och vi är trygga med att vi hos Cygate får högre säkerhet och snabb bra hjälp samtidigt som vi kan fokusera på vår kärnverksamhet”, säger Teaterförbundets administrativa chef Shoshana Kushner.

”Teaterförbundet har ett modernt tankesätt när de som liten organisation går över till IT som tjänst. Istället för att försöka behålla såväl beställar- som utförarkompetens själva utnyttjar de Cygates bredd och får en komplett lösning med nät, konnektivitet, skalbar molndrift och service, helt utan inlåsning”, säger Niclas Alvebratt, chef för Cygates affärsenhet Cloud, en del av Telia.

Teaterförbundet får en mera virtuell, skalbar och flexibel miljö hos Cygate än tidigare. Med Hostad VMware blir de inte inlåsta utan kan själva flytta in och ut servrar vid behov.

Cygate
Tullhusgatan 1B
65226, Karlstad

+46 (0)10 8787000

http://www.cygate.se/