Telia förvärvade systemintegratören Cygate 2007 för att stärka sitt ICT-erbjudande. Nu byter Cygate färg till Telias lila, när de två företagen inleder ett ännu tätare samarbete för att kunna erbjuda kunderna integrerade helhetslösningar. Samtidigt har anställda från Telia övergått till Cygate vilket innebär att Cygate i Karlstad nu har 12 anställda.

På ytan märks det fördjupade samarbetet genom att Cygate, byter sin gula kostym och övergår till Telias lila profil. Men det kommer även att märkas under ytan, genom att företagen kompletterar varandra för ökad kundnytta.

”För kunderna går det idag ingen tydlig skiljelinje mellan IT och telekom. Eftersom deras utmaningar på området blivit allt mer komplexa, vill man ha stöd av någon som kan ta ett helhetsansvar och få saker att fungera så att man själv kan fokusera på det man är bäst på – den egna verksamheten.  Det behovet möter nu Cygate och Telia tillsammans”, säger Patrik Olsson, VD på Cygate.

Sedan tidigare har ett 90-tal anställda från Telia övergått till Cygate i samband med att verksamheten för kundplacerade telefonilösningar flyttades till Cygate. Man vill nu hitta fler synergieffekter och möjligheter till att ytterligare möta kundernas behov av integrerade helhetslösningar.

”Det djupare samarbetet slår samman det bästa från två världar. Cygate blir starkare och bredare, Telia blir snabbare och närmare kunden. Cygate har en lång tradition av att vara innovativa och snabbfotade, målet är att vi nu ska bli ännu bättre på att använda deras styrkor och egenskaper”, säger Torbjörn Chami, chef för företagsenheten på Telia Sverige.

”Genom att vara en del av Telia och en internationell koncern, får vi mer muskler att fortsätta utvecklas. Vi ökar vår redan starka kompetens och därmed också vår kundnytta. Genom Telia ökar vi också vår geografiska täckning och närheten till våra kunder. Vi blir helt enkelt mer Cygate, men med mer av allt det bästa från Telia”, säger Patrik Olsson, VD på Cygate.

Cygate
Tullhusgatan 1B
65226, Karlstad

+46 (0)10 8787000

http://www.cygate.se/