• Förut outsourcade vi IT-miljön till en leverantör och problemet var att varken jag eller någon annan på företaget hade tillräcklig kompetens för att vara en bra beställare och upphandlare av IT-tjänster. Vi kunde inte avgöra om kvaliteten på arbetet som utfördes var bra eller inte och om vår IT-miljö var rätt för oss, berättar Daniel Ekstrand, CFO på CTT Systems.

Behov av trygg oberoende rådgivning

Kunden har inte alltid rätt. Det finns många branscher där kunderna faktiskt inte kan förväntas ha samma kunskap som leverantörerna. De blir beroende och får helt enkelt lita på att leverantörerna gör rätt.

  • Det fanns inga direkta driftstörningar i vår IT-miljö, men vi hade en allmän känsla av att vi kanske kunde göra det bättre även om vi inte visste hur. Vi ville säkerställa att vi på ett strukturerat och bra sätt kunde ta fram mål för hur vår IT-miljö ska se ut om 3–5 år, säger Daniel Ekstrand.

Hänger med i utvecklingen med tydlig och strukturerad IT-plan

Daniel Ekstrand var IT-ansvarig, men eftersom han i första hand är CFO så fick IT-frågorna stå tillbaka bland alla prioriteringar som ska göras i vardagen. Det blev tydligt att de riskerade att halka efter på ett område där det är otroligt viktigt att hänga med i utvecklingen.

  • INVOLVUS förbättrar vår IT-miljö både på kort och lång sikt. Det märktes med en gång. Det första som lyftes var vilka brister och akuta åtgärder som måste lösas. Genom en treårig IT-plan har de även hjälpt oss att prioritera vilka satsningar vi ska göra inom områdena användare, verksamhet och IT-drift och i vilken ordning. Vi har också fått en kostnadsuppskattning kopplat till detta, förklarar Daniel Ekstrand.

Vi på INVOLVUS gjorde först och främst en genomlysning för att se att allt fungerade som det ska vad gäller drift och säkerhet. Vi genomförde också workshoppar med hela ledningsgruppen för att identifiera problem och förändringar som behövde göras utifrån ett användarperspektiv. Med detta som grund tog vi fram IT-planen, vilket gör att deras IT-grupp, som består av CFO, VD och kvalitetschef har ett bra underlag för att fatta rätt beslut.

  • Nu är vi inne på det tredje året av vårt samarbete och det har fungerat väldigt bra. Under tiden har enklare uppdateringar av IT-planen gjorts på årsbasis. Då får vi en tydlig bild om vilka IT-aktiviteter som ska göras, vilket gör det enklare att se vad som väntar eller nedprioriteras, tycker Daniel.

Flera kompetenser i en – samma kostnad

Först funderade CTT Systems på att anställa en IT-ansvarig, men de valde istället att anlita en konsult två dagar i veckan. Utvecklingen inom IT går snabbt och därför ser de flera fördelar med att anlita externa rådgivare.

  • Vi såg att med en konsult får vi mer kontinuitet i arbetet. Vi kan dessutom säkerställa att vi har en ansvarig som kontinuerligt är bättre uppdaterad och att vi fick tillgång till en bredare kunskapsbas, eftersom det finns fler hos INVOLVUS med andra kompetenser, säger Daniel.

Kostnadsmässigt menar de att det är samma men med ett bättre resultat.

  • Om vi anställer blir vi väldigt beroende av en enskild individ. Antingen får man problemet att de slutar efter några år, då missar man i kunskapsöverföringen och tappar fart. Eller så blir rekryteringen fel och man får stora kunskapsluckor och halkar efter i utvecklingen inom IT vilket påverkar hela bolaget. Och för oss räcker det med två dagar i veckan, avslutar Daniel.

Om CTT Systems

CTT Systems AB är ett börsnoterat bolag som vid utgången av 2019 hade cirka 110 anställda och en omsättning om cirka 350 MSEK. Verksamheten riktar sig mot flygindustrin och fokuserar på att reglera luftfuktighet i passagerarflygplan. Flygindustrin har två huvudsakliga utmaningar vad gäller luftfuktighet; blöt och torr luft.

Daniel Jarmyr

Rådgivare/Partner

070-3547644
daniel.jarmyr@involvus.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss