Fyra nya nätbaserade kurser, som ska bidra till kompetensutveckling, snabbare spridning och användning av forskningsresultat, höjd pedagogisk kvalitet och utveckling av IT-verktyg. Det är målen för projektet use.it, som genomförs av Karlstads universitet i samarbete med TeliaSonera, Effect Management och Standard Soltions Group med stöd av KK-stiftelsen. Nu är projektet halvvägs och i höst sjösätts de första kurstillfällena.

”Vi fokuserar mest på att tekniken och pedagogiken ska fungera väl ihop och stödja interaktionen mellan kursdeltagare och kursdeltagare och lärare”, säger projektledare Jörg Pareigis – lektor i företagsekonomi och forskare inom CTF. 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet och Centrum för tjänsteforskning (CTF) har idag ett nära samarbete på grundnivå och avancerad nivå. En stor del av undervisningen sker på campus och på heltid. Men projektet use.it är inriktat på yrkesverksamma med behov av flexibilitetet i tid och rum. 

Projektet har även som syfte att uppmuntra ett livslångt lärande. Kurserna är utformade för yrkesverksamma med intresse för företagsutveckling, kundupplevelse, marknadsföring, utveckling av affärsmodeller och tjänsteinnovation. De kommer i arbetstid motsvara mellan sex och åtta timmer i veckan, ca 20 procents fart. 

”Vi tror att det är realistiskt och det är även den vanliga omfattningen för så kallade MOOC:s, massive online courses”, berättar Jörg Pareigis.

Teknik och pedagogik för bättre inlärning

Drygt halva projekttiden har gått och kursplaneringen är avslutad. Nu pågår produktion av korta videofilmer med föreläsningar, som utvecklas tillsammans med Interactive Institute. I projektet ingår även en internationell expert från E-learning centre i Hannover, som fungerar som rådgivare för utformningen av kurserna. 

”Vi arbetar till exempel med Moodle – en lärplattform som vi inte jobbar med här i Karlstad ännu. Den har en öppen källkod, tillåter öppna kurser eller kursdelar och är mycket stor internationellt”, säger Jörg Pareigis.

Ett tydligt mål med projektet är att kombinera teknik och pedagogik på ett sätt som förhöjer inlärningen och stärker kursernas kvalitet. Det handlar om exempelvis om att studenterna ska samla de bästa artiklarna inom om ett visst ämnesområde, bedöma dem och motivera varför de valt ut just dessa. 

”Det kan till exempel handla om kundupplevelse, eller något annat område i kursen. Att de också får motivera sina val gör att studenterna också reflekterar och värderar innehållet på ett mer aktivt sätt. I projektet lägger vi mest krut på att pedagogik och teknik ska fungera väl ihop. Syftet med tekniken är att stötta interaktionen mellan studenter och lärare och studenter emellan”.

Snart del av vanliga kursutbudet

Kurserna, som är klara inom kort, är Making Sense of Serviec Logic, Understanding Customer Experience, Mastering Service Innovation samt Crafting and Executing Service Strategies. Företagen som ingår i projektet är TeliaSonera, Effect Management och Standard Soltions Group, men kurserna är öppna för alla från första kursomgången. Från och med nästa år ingår kurserna i Handelshögskolans ordinarie kursutbud.

”Arbetssättet och verktygen kan relativt enkelt användas i våra nuvarande program och kurser. Exempelvis kan de filmer vi producerar inom projektet enkelt användas i en marknadsföringskurs där man vill tillämpa så kallat ‘flipped classroom’. För interaktiva seminarier på webben använder vi Adobe Connect, något som redan görs inom till exempel magisterprogrammet i projektledning. Projektet avslutas våren 2015, men erfarenheterna kommer vi att ta vara på i den fortsatta utvecklingen av kursutbud och utbildningskvalitet”, sammanfattar Jörg Pareigis.

Text: Christina Knowles (Karlstads universitet)

Effect Management
Tynäsgatan 14 (Inre Hamn)
65224, Karlstad

+46 (0) 54 10 00 11

info@effect.se

http://effect.se/