Smartare dokumenthantering och systemintegrationer med CStep


Företaget
CStep har nyligen gått med i Compare och vi tog oss en pratstund med ägaren Patrik Stensdahl. 

Berätta om CStep!

Jag har jobbat som egenföretagare i snart fyra år och hjälper företag att analysera sin verksamhet och sina nuvarande processer för att bedöma hur hanteringen av deras dokument kan ske mer effektivt och hur systemen kan integreras med varandra för smidigare hantering. Jag jobbar främst med dokumenthantering, CAD-system med kopplingar till affärssystem och andra databaser. Det system jag har jobbat mest med för att hantera dokument är ProArc som ägs och utvecklas av Tieto.  

Har tidigare jobbat med kunder som Valmet och norska Eureka och har hjälpt dem med både verksamhetsanalys, dokumenthantering, utbildning och logistik.

Hur kan företag skapa mer kundvärde genom dina tjänster? 

De kan jobba effektivare och smartare vilket bidrar till mindre dubbelarbete och att de får bättre kvalité på produkten de producerar. Om ett företag vill ha någon utifrån som ser på deras utmaning på nya sätt och kommer med innovativa alternativa lösningar, är jag en bra person att kontakta. 

Varför går du med i Compare? 

Dels för att knyta kontakt med företag inom samma segment och få hjälp med större projekt som jag inte själv kan ta. Men också för att jag kan vara en tillgång för andra som behöver min kompetens. Jag ser det som ett givande och tagande. 

På vilket sätt kan du bidra till digitaliseringen i Värmland? 

En av de utmaningarna jag ser hos dagens medelstora och stora företag är att det är ett för stort glapp mellan ledning och produktion. Man tar beslut på toppnivå och tar sig inte tid att tala, förstå och engagera användarna. Jag har tagit på mig rollen att vara bryggan mellan dem och det har varit väldigt uppskattat och roligt. 

Vad tror du är viktigt för att Värmland ska växa? 

Jag tror det är viktigt för regionen att vi utvecklar ett erfarenhetsutbyte mellan företag i liknande branscher. Det är också viktigt att Compare-företagen samarbetar och inte ser varandra som konkurrenter utan som medarbetare. 

CStep
Kapten Lennarts väg 8
65346, Karlstad

+46 (0)706 27 84 57

patrik.stensdahl@cstep.se

http://www.cstep.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!