Contarget  jobbar med Microsoftutveckling och tar fram IT-system och verktyg som är anpassade för kunders kärnverksamhet där slutanvändaren får vara med och ge input till slutresultatet. Resultatet blir ett system som faktiskt stödjer organisationen. Contarget har flerårig erfarenhet att ta fram dessa lösningar och ser tillsammans med sina kunder till att de mål som är satta för systemet också uppfylls.

Varför valde du att starta eget? 

Jag har en bakgrund som IT-konsult på ett större bolag men ville jobba mer specifikt med kvalitetsaspekterna. Jag vill kunna fokusera på varje utvecklingsuppdrag och fokusera på att arbeta mer förutseende. Idag samarbetar jag t.ex. med ett Compare-företag med en specialgjord lösning för att digitalisera tjänster inom redovisning och HR som tidigare varit manuella.

Varför går du med i Compare?

Jag vill få tillgång till nätverk och kontaktytor. Många av IT-företagen är med i nätverket, och jag ser det som ett bra sätt att hitta samarbetspartners. Då jag har ett annat synsätt än andra bolag, känner jag även att jag kan bidra till en konstruktiv diskussion. 

Hur kan ni vara med och bidra till tillväxt i regionen? 

Just nu är jag en person i bolaget och möjligheten till att växa är stor då trycket på rätt IT-kompetens ökar. Förhoppningen är att skaffa sig ett tillräckligt bra underlag med kunder så att jag kan utveckla mitt bolag och jobba vidare med ett bredare koncept. 

Vad tror du är viktigt för att Värmland ska växa? 

Kompetensförsörjning och marknadsföring. Många av de IT-affärer jag gör är på andra orter såsom Stockholm.  Då gäller det att det syns att Karlstad står som avsändare och att vi är en bra IT-stad med den expertkompetensen som behövs för att leverera både i och utanför Karlstad.  

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!